Zelenovićev direktor Apoteka „Šabac“ pred vratima Tužilaštva zbog nesavesnog poslovanja!?

Direktoru Apoteke „Šabac“ iz Šapca dr Panteliji Stojinoviću „crno se piše“! I, ako sve prođe samo sa smenom, čiji je zahtev  već prosleđen osnivaču Apoteka „Šabac“ Skupštini grada Šapca – može mirne duše da nakrivi kapu… Jer, informacija o tome kako je poslovala ova gradska ustanova – prosleđena je i Višem tužilaštvu u Šapcu na procenu i ocenu za pokretanje krivične odgovornosti direktora dr Stojinovića?

Kako antikorupcijski i neprofitni portal Embargo saznaje, Državni revizor je kontrolom za samo 2016.godinu utvrdio mnogo nepravilnosti i nezakonitih radnji u poslovanju  Apoteka „Šabac“ , kako se to stručno kaže „ teškog kršenja obaveza dobrog poslovanja“, zašta je najodgovorniji direktor dr Pantelija Stojinović!

Sada je na potezu Skupština grada, koja bi u vrlo skoro vreme „morala“ da razreši dužnosti nesavesnog direktora, a ukoliko to ne uradi u zadatom roku, onda će i ovaj organ vlasti biti na udaru Državnog revizora i predmet prekršajnog postupka….

O čemu se zapravo radi, odnosno šta je to zgrešio u poslovanju direktor dr Pantelija Stojinović, a što je DRI konstatovao u pregledu poslovanja za 2016.godinu?

„ Na dušu“ direktora dr Stojinovića se stavljaju brojne nepravilnosti, od neažurnog vođenja knjigovodstva i knjiženja, neurednog  knjiženja obaveza sa dobavljačima, nemanja  finansijskih izveštaja koji čine  završni račun za 2017.godinu, nedostatka precizne evidencije nepokretnosti čiji je korisnik Apoteka… Nije poštovan redosled u namirenju poverilaca u prinudnoj naplati, isplate su obavljanje sa drugih (namenskih) računa koji nisu bili u blokadi… Zatim, direktor nije podnosio obavezne tromesečne i šestomesečne izveštaje  o poslovanju Apoteke „Šabac“ Upravnom odboru, što je bio u obavezi….I trako dalje, i tako dalje…

Podugačak spisak prekršenih obaveza dobrog poslovanja  može da znači samo jedno: da je dr Stojinović kao direktor ove gradske ustanove bio do te mere „zaštićen od onih koji su ga i postavili na to mesto“, da uopšte nije mario za pravila poštenog i korektnog poslovanja?!

I pored svih uočenih nepravilnosti u poslovanju, DRI je pružio direktoru Apoteke „Šabac“ još jednu šansu, tražeći da sve uočene nepravilnosti otklone u roku od 90 dana, ali su u kako tako „sklepanom izveštaju tobožnjih ispravki nepravilnosti u poslovanju“ odmah uočeno da se radi o „čistom falsifikatu“, odnosno da direktor dr Stojinović svojim pečatom je potpisao ponovo nešto što ne odgovara stvarnom stanju rada ove ustanove!?

Zanimljivo je, primera radi, da je opravdanje za nečinjenje finasijskih izveštaja za 2017.godinu bilo to što su ( kako su napisali!?)  još u postupku traženja stručnog lica za knjigovodstvene poslove, mada je Grad Šabac još 23.avgusta 2017.godine zaključio ugovor sa „LZM“ doo iz Šapca, za pružanje knjigovodstvenih usluga upravo za potrebe Apoteke „Šabac“!? Ova firma je bila u obavezi da sačini finansijske izveštaje za 2017.godinu, jer je Grad Šabac  ugovorio da će tu uslugu  platiti 480.000 dinara, a koja se odnosi baš na tu  2017.godinu…

Računi Apoteke „Šabac“ su u kontinuiranoj blokadi od 11.01.2017., a na dan 4.12.2018. ukupan iznos blokade bio je skoro 150 miliona dinara, ali su zato funkcionisali  namenski otvarani računi za isplate plata, bolovanja, otpremnina, ali i za uplate zakupaca… Više je nego očigledno da su namenski računi služili za funkcionisanje firme u vreme blokade, ali i da budu izigrani poverioci koji izgleda „nisu imali zeleno svetlo“ od rukovodstva firme?

Zbog svega uočenog i konstatovanog, sada je na potezu Skupština grada, koja mora smeniti nesavesnog direktora, kome je, očigledno godinama „gledala kroz prste“, možda i na mig gradonačelnika Zelenovića?!

E.E.