Opština Mali Zvornik obezbedila pomoć u kući za stara lica i invalide

Usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući“ za starija lica i odrasle osobe sa invaliditetom na području opštine Mali Zvornik lokalna samouprava nastaviće da finansira u naredna četiri meseca, zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Za nastavak realizacije pomenutog projekta država je opredelila 1.454.329,91 dinara. Ugovor o namenskom transferu zamenik predsednika opštine Miloš Radojčić potpisao je 26. marta u nadležnom ministarstvu u Beogradu.

Prema rečima predsednika opštine Zorana Jevtića, reč je o očekivanim primanjima iz budžeta Republike Srbije na račun opštine Mali Zvornik, namenski opredeljenim za podršku starim i invalidnim licima.

„Dobijenim sredstvima obezbeđen je nastavak realizacije usluga „Pomoć u kući“ i finansiranje projekta u naredna četiri meseca, od maja do septembra tekuće godine“, objasnio je Jevtić, ističući da je opština Mali Zvornik ovu uslugu od početka godine finansirala sopstvenim sredstvima, izdvajajući za tu namenu iz budžeta 1.118.000,00 dinara.

On je najavio da će lokalna samouprava, radi nastavka realizacije ovih usluga, uskoro raspisati javnu nabavku.

Pružanje usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući“ za starija lica i osobe sa invaliditetom opština Mali Zvornik trenutno realizuje preko nevladine organizacije „Karitas“ iz Šapca, a Centar za socijalni rad procenjuje kojim licima su ove usluge najpotrebnije.

Usluge koje obuhvata program podrške starim licima jesu pomoć u obezbeđivanju hrane, nabavka namirnica, priprema lakih obroka, održavanje higijene posuđa, pomoć u održavanju higijene odeće, posteljine, stana, nabavka lekova, odvođenje lekaru i slično.

Zahvaljujući projektu „Pomoć u kući“, oko 30 starijih građana i invalida na teritoriji opštine Mali Zvornik tokom većeg dela godine dobija neki vid pomoći u domaćinstvu.

Na inicijativu lokalne samouprave, uz podršku Republike Srbije, ove usluge u Malom Zvorniku prethodno su realizovane u periodu od oktobra 2017. do oktobra 2018. godine.

Predsednik Jevtić napomenuo je da je opština Mali Zvornik i ranije bila zainteresovana da uz podršku nadležnog ministarstva obezbedi realizaciju ovih usluga, ali da zbog ograničenja u pogledu pružalaca usluga, kojih ranijih godina nije bilo ili nisu ispunjavali propisane uslove, to nije bilo izvodljivo.

On je naveo da lokalni Centar za socijalni rad nema licencu za ovaj vid usluga socijalne zaštite, zbog čega realizacija programa podrške starima nije moguća preko te ustanove.

Na području malozvorničke opštine ima oko 10 gerontodomaćica, koje poseduju sertifikate o završenoj obuci za pomoć u kući starim i invalidnim licima, propisanoj od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, pa organizacije koje ispune uslove za pružanje ovih usluga mogu da ih angažuju kao saradnike.

Ljiljana Ristanović