Preduzete hitne mere za osposobljavanje elektrodistributivne i putne mreže nakon snežnih padavina

                Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik u ponedeljak, 13. decembra, donet je niz zaključaka i naredbi u cilju uspostavljanja urednog snabdevanja strujom i prohodnosti puteva na teritoriji opštine, nakon obilnih snežnih padavina koje su izazvale brojne teškoće u fukcionisanju.

                Od izvođača radova na održavanju puteva po mesnim zajednicama u opštini Mali Zvornik biće zatraženo da dostave svoje kontakt podatke, sa imenom, prezimenom i brojem telefona lica u preduzeću odgovornog za izvođenje radova na čišćenju saobraćanica.

                Kontakt podaci u najkraćem roku u toku dana biće istaknuti i dostupni građanima na sajtu opštine, na adresi www.malizvornik.rs.

                Na portalu opštine biće istaknuti i dostupni građanima i kontakt podaci koordinatora za navedene radove, kojeg je odredila lokalna samouprava.

                Od izvođača radova sa kojima su sklopljeni ugovori o održavanju puteva na teritoriji opštine biće zatraženo da radove izvode prema prioritetima, što podrazumeva čišćenje prvenstveno saobraćajnica na kojima se odvija autobuski saobraćaj, odnosno putnih pravaca ka Donjoj Borini, Donjoj Trešnici i Velikoj Reci.

                Na osnovu zaključka Štaba, od nadležnih institucija u Republici Srbiji opština Mali Zvornik zatražiće da nađu način i punkt za održavanje puteva vrate u Mali Zvornik, uz obraloženje da su putevi na teritriji opštine u lošem stanju otkako navedeni punkt ne radi u Malom Zvorniku, a posebno u slučaju obilnijih snežnih padavina, kao u proteklih nekoliko dana.

                Dopis će biti upućen i Preduzeću za puteve iz Valjeva i nadležnim inspekcijama, uz konastataciju da je opština Mali Zvornik nezadovoljna stanjem putne mreže koju održava navedeno preduzeće.

                Od Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije zatraženo je da dostavi spisak deonica puteva na teritoriji opštine na kojima je neophodno izvršiti čišćenje snega radi prohodnosti i dostupnosti lokacija na kojima mobilne ekipe treba da izvrše otklanjanje kvarova.

                Odgovornim licima, vlasnicima i zakupcima poslovnih i stambenih objekata u Malom Zvorniku naloženo je da postupe u skladu sa opštinskom odlukom o obavezi čišćenja snega i održavanja prostora ispred i oko navedenih objekata, a nadležnoj komunalnoj inspekciji da vrši pojačanu kontrolu poštovanja pomenute odluke.

                Komandant Štaba za vanredne situacije i predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, konstatovao je da su obilne snežne padavine izazvale brojne teškoće u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine, prekide u snabdevanju električnom energijom, kao i u saobraćaju na više deonica.

                On je naveo da će Štab za vanredne situacije u saradnji sa lokalnom samoupravom i ostalim nadležnim organima, institucijama i službama u opštini učiniti sve da u što kraćem roku obezbedi prohodnost puteva, snabdevanje građana električnom energijom i uspostavi uredno funkcionisanje u svim sektorima na teritoriji lokalne zajednice.

                U izveštaju nadležnih službi o situaciji na terenu, na sednici Štaba navedeno je da su prekide u snabdevanju strujom izazvala stabla koja su padala pod težinom snega duž elektrodistributivne mreže i da je mnogo deonica na elektromreži na kojima je sneg izazvao pucanje i obaranje stabala na strujne žice.

Istaknuto je da će mobilne ekipe angažovane na terenu nastojati da u najkraćem roku otklone kvarove na mreži i uspostave uredno snabdevanje električnom energijom.

                Proteklog vikenda u Malom Zvorniku zabeleženo je više poziva građana upućenih Štabu za vanredne situacije i lokalnoj samoupravi za pomoć zbog teškoća usled prekida u odvijanju saobraćaja i isporuci struje.

                Predsednik opštine naveo je da je i on lično primio na desetine poziva građana koji su tražili pomoć u određenim situacijama, te da je, u saradnji sa nadležnim institucima, pomoć pružena u svim hitnim slučajevima. Ljiljana Ristanovića