Sve Vukove lovine po belom svetu…

Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (Centre for International Relations and Sustainable Development) – CIRSD je međunarodna organizacija iz Beograda koja se bavi javnim politikama. Predsednik ove organizacije je

News Detail