U toku izrada Srednjoročnog plana razvoja opštine Mali Zvornik

Radna grupa počela je izradu Srednjoročnog plana razvoja opštine Mali Zvornik za naredne tri godine, koji u navedenom periodu precizno definiše prioritetne mere i aktivnosti, utvrđene u skladu sa ciljevima lokalne samouprave.

Priprema dokumenta odvija se u skladu sa sedmogodišnjim Planom razvoja opštine Mali Zvornik, krovnim strateškim dokumentom, koji je donet 2019. godine, na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Prva radionica posvećena izradi Srednjoročnog plana razvoja opštine Mali Zvornik održana je 11. maja.

Učestvovali su predstavnici Koordinacionog tela, stručni konsultanti i predstavnici lokalnih institucija.

Prisustvoavo je i zamenik predsednika opštine, Miloš Radojčić.

Srednjoročni plan opštine Mali Zvornik biće izrađivan svake godine za naredne 3 godine i usklađivan sa budžetom.

Sledeća radionica Koordinacionog tela, na kojoj će biti nastavljen rad na pripremi dokumenta, biće održana 26. maja.

U cilju efikasnijeg rada na pripremi Plana, radionica namenjena direktnim budžetskim korisnicima o pripremi izveštaja o učinku, koji služi kao input za izradu budžeta i Srednjeročnog plana, održana je krajem marta, a učesnici su edukovani o procesu praćenja i izveštavanja o učinku na nivou godine, pravilnoj izradi izveštaja i popunjavanju obrazaca za izveštavanje.

Ljiljana Ristanović

Akcebet
- Restbet - Trendbet