Podrška lokalne samouprave građanima u ostvarivanju prava na penziju

Starijem i teže zapošljivom stanovništvu opština Mali Zvornik omogućiće da lakše ispune uslove za penziju, tako što će dodeliti subvencije preduzećima koja će im omogućiti sticanje radnog staža koji im nedostaje za ostvarivanje prava na penziju.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, za ove namene u 2021. godini u budžetu opštine opredeljeno je oko 3,5 miliona dinara.

 Navedena sredstva opština Mali Zvornik opredelila je za lica kojima je do odlaska u penziju, po osnovu staža ili godina života, preostalo najviše 36 meseci.

Uz podršku lokalne samouprave posao će u tekućoj godini dobiti 9 lica koji spadaju u kategoriju teže zapošljivih.

Budući da je završena procedura javnog poziva, predstoji potpisivanje ugovora o subvencionisanju sa firmama sa područja opštine kojima će biti dodeljena sredstva predviđena za angažovanje starijih i teže zapošljivih lica.

Iz dobijenih sredstava preduzetnici i privredna društva koji su ostvarili pravo na subvencije finansiraće troškove poreza i doprinosa na zaradu zaposlenog u visini najmanje minimalne cene rada.

„Starijem i teže zapošljivom stanovništvu omogućićemo da lakše ispune uslove za penziju, tako što će im preduzeća kojima smo dali subvencije za njihovo angažovanje omogućiti sticanje radnog staža koji im nedostaje za ostvarivanje prava na penziju“, naveo je Jevtić.

U 2020. godini opština Mali Zvornik je za ove namene utrošila 2.000.000 dinara, čime je omogućila zaposlenje 8 starijih i teže zapošljivih lica.

Akcebet
- Restbet - Trendbet