Zgrada stare bolnice u Šapcu

Zgrada stare bolnice u Šapcu, nalazi se na spisku spomenika kulture u Mačvanskom okrugu. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Prva je projektovana bolnička zgrada izgrađena u Srbiji sredinom XIX  veka. Kao jedna od najstarijih bolničkih građevina u Srbiji, značajna je za istoriju zdravstvene kulture.

Šabac je sredinom 19. veka dobio prvu projektovanu bolničku zgradu u Srbiji. Međutim, još davne 1826. godine Jevrem Obrenović podiže u Šapcu, na žalost danas nesačuvanu, prvu bolnicu u Srbiji pre zvaničnog odobrenja za građenje Hatišerifom iz 1832. Sadašnja zgrada je izgrađena 1865. godine kao prva Okružna bolnica kneževine Srbije.

Zgrada stare bolnice je projektovana u duhu romantizma – primena lučno zasvedenih prozora, bogen-friz u vrhu fasadnih zidova. Objekat je povučen u odnosu na regulacionu liniju ulice sa jako izduženom parvougaonom osnovom postavljenom dužom stranom ulici. Na glavnoj fasadi, koja je simetrično koncipirana, ističe se rizalit oivičen masivnim pilastrima završen atikom koja nadvišuje krovne ravni i na kojoj se pored manje rozete ističe friz slepih arkada u vrhu, okular, upečatljivi okularni otvor arkadiranog zabata, kao i centralno postavljen glavni ulaz u odnosu na dva prozorska otvora sa strana.

U zgradi stare bolnice danas je smešten Istorijski arhiv.

Inače, međuopštinski istorijski arhiv u Šapcu, osnovan je Odlukom Gradskog narodnog odbora Šabac br. 152 od 11.01.1952. godine i od tada vrši evidentiranje, zaštitu i preuzimanje arhivske građe od strane pravnih i fizičkih lica na području Mačvanskog upravnog okruga, nad kojima ima teritorijalnu i stvarnu nadležnost regulisanu Zakonom o kulturnim dobrima. U arhivu se vrši obrada, sređivanje i publikovanje arhivske građe iz ukupno 517 fondova i zbirki koje se odnose na period od početka 19. veka pa do današnjih dana i obuhvataju različite oblasti društvenog života ovog kraja. Arhiv u Šapcu raspolaže i sa 30 fondova od izuzetnog i 33 fonda arhivske građe od velikog značaja. Krajem 2008. godine, sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Grada Šapca, obnovljena je zgrada ,,Stare bolnice“ u kojoj je arhiv smešten. Rekonstrukcijom su obezbeđeni savremni uslovi rada, uređeni smeštajni kapaciteti, a osim ovih redovnih aktivnosti, omogućeno je publikovanje arhivske građe, organizovanje izložbi, javnih tribina i ostalih kulturnih sadržaja. Na ovaj način, Međuopštinski istorijski arhiv u Šapcu zajedno sa ostalim ustanovama u gradu, postaje nosilac kreiranja kulturne politike grada Šapca.

„Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je sredstvima  grada Šapca,  u okviru projekta „Šabac grad kulture“  za 2021. godinu.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.