Završen međuopštinski projekat „Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“

U Bogatiću je u petak, 18. septembra, održana zajednička konferencija za medije opština Mali Zvornik, Bogatić i Vladimirci, povodom okončanja aktivnosti na projektu „Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“.

Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), kao implementacionim partnerom.

Na konferenciji za medije predstavljeni su rezultati projekta koje su partnerske opštine Mali Zvornik, Bogatić i Vladimirci ostvarile u proteklom 21 mesecu.

Kao ključni rezultat projekta, navedeno je formiranje posebnih organizacionih jedinica, u sve tri opštine, koje će i u narednom periodu biti odgovorne za upravljanje imovinom.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, usvojeni su setovi propisa koji treba da omoguće održivost projektnih rezultata i nakon završetka projekta.

Pored toga, lokalne samouprave su ojačale kapacitete lokalnih službenika za upravljanje imovinom, nabavile računarsku opremu i softver za vođenje evidencije imovine, sprovele popis i ažurirale opštinsku evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, upisale podatke o opštinskoj imovini u Centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu, te utvrdile tržišnu i knjigovodstvenu vrednost imovine i izradile projektno-tehničku dokumentaciju za ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata javne namene, sa ciljem upisa prava javne svojine na njima.

Zahvaljujući ovom projektu, opštine su uspele da kreiraju evidenciju o kompletnoj nepokretnoj imovini koju poseduju, uključujući proveru fizičkog stanja objekata na terenu i procenu tržišne vrednosti za 110 objekata i 100 parcela u javnoj svojini, kao i unos ovih vrednosti u pomoćne knjige osnovnih sredstava budžeta opština. Takođe, za ukupno 18 nelegalno sagrađenih objekata javne namene u ove tri opštine pokrenut je postupak ozakonjenja.

Osim menadžerke projekta, Danijele Jović, koja je predstavila rezultate projekta, prisutnima su se obratili i predstavnici partnerskih opština i to načelnica Opštinske uprave opštine Vladimirci, Slavica Mirković, predsednici opština Mali Zvornik i Bogatić, Zoran Jevtić i Milan Damnjanović, kao i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.

Konferencija je organizovana uz obaveznu primenu osnovnih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i smanjenje rizika od zarazne bolesti Kovid – 19, koje podrazumevaju nošenje zaštitne maske, fizičku distancu, dezinfekciju ruku i merenje temperature.

Za Mačvanski Info iz Malog Zvornika, Ljiljana Ristanović / Foto: Mačvanski Info