Zašto Olivera Višnjić, načelnica Uprave opštine Novi Beograd, hoće “da ućutka” sidnikalnu organizaciju?!

Članovima Sindikata:

Poštovani,

Obaveštavam Vas da je Načelnica Uprave gradske opštine Novi Beograd, Olivera Višnjić, dana 20.11.2018. godine pozvala predstavnike Sindikalne organizacije Uprave gradske opštine Novi Beograd, na kome je insistirano na davanju izjašnjenja o aktivnostima sindikata, vezanog za dopis Sekretarijata za poslove načelnika Gradske uprave N-01 Broj: 07-84/18 od 15.11.2018. godine, kojim je prosleđen dopis GRADSKOG ODBORA SINDIKATA UPRAVE BEOGRADA, u kome se izražavaju osnovane sumnje u nezakonitost rada Uprave gradske opštine Novi Beograd. U prilogu dostavljamgore pomenute dopise.

 

 

Napominjem da je sindikalna organizacija nezavisna od organa vlasti, političkih stranaka, poslovodnih organa i poslodavaca i samostalna je u utvrđivanju i ostavarivanju specifičnih interesa članova, te da je svaka vrsta pritisaka na Sindikalnu organizaciju Uprave gradske opštine Novi Beograd i njene članove *protivzakonita. *

Nadležni organi su ti koji će proveravati sve navode izraženih osnovanih sumnji vezanih za rad**Uprave gradske opštine Novi Beograd.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Dragana Zubac

Preuzeto: Emabrgo.rs