Zarić: Cilj je da se stvore bolji uslovi za građane opštine Vladimirci

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Vladimirci, odbornici su usvojili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenjeni Posebni program korišćenja subvencija iz budžeta opštine Vladimirci za 2019. godinu za Javno komunalno preduzeće „Izvor“ Vladimirci.

Izvestilac predlagača po ovoj tački dnevnog reda bio je direktor JKP „Izvor“ Vladimirci Goran Zarić.

Za skupštinskom govornicom direktor je pojasnio da je Ministarstvo finansija, u poslednjim danima tekuće godine odobrilo zahtev za dodelu novčanih sredstava, na ime duga za električnu energiju i to u visini od oko 50% u odnosu na tražena sredstva, čime je praktično i sam dug na ime električne energije, na ovaj način rešen.

„Mi sada dolazimo u situaciju da ulazimo u 2020. godinu sa regulisanim obavezama za struju“, rekao je Zarić.

Zarić je podsetio da je njegovim dolaskom u JKP „Izvor“ Vladimirci 2016. godine, najpre izvršen popis imovine i obaveza, kao i da je tadašnji šef računovodstva utvrdio dug u iznosu od 56.000.000,00 dinara, koji je u najvećoj meri bio po osnovu duga za struju, ali i za neizmirene obaveze prema dobavljačima i dodao da nije bilo ni malo jednostavno naći rešenje za ovaj problem.

„Evo, mi smo posle tri godine uspeli, da uz pomoć Vlade Republike Srbije dođemo do tog rešenja i da JKP „Izvor“ polako „stane na svoje noge“. To javno preduzeće je bilo u takvom stanju da više nije postojao način da dalje funkcioniše. Svi mi ovde živimo i svi mi to dobro znamo. Jedna godina, druga godina, treća godina, evo došli smo da je u petak prethodne sedmice isplaćena i poslednja zaostala plata radnicima JKP „Izvora“. JKP „ Izvor“ danas nema dugovanja po osnovama zarada zaposlenima, a taj dug je bio 7 mesečnih plata“, istakao je direktor.

„Ulazimo u 2020. godinu sa stanjem sa kojim se možemo pohvaliti, idemo dalje u razne projekte i sada ćemo imati mogućnost i da investiramo u neke delove naše opštine da bi vodosnabdevanje bilo bolje“, rekao je Zarić.

Direktor je naveo da je urađen Projekat izgradnje vodovoda za naseljeno mesto Provo i rekonstrukcije vodovodnog sistema od Riđaka do Vladimiraca, uključujući i varošicu.

„Odobrena su nam sredstva od 2.000.000,00 evra, a to znači da će JKP „Izvor“ u 2020. godini dobiti sredstva u navedenom iznosu za rekonstrukciju postojećeg sistema, kao i za obezbeđivanje pijaće vode u Provu“, istakao je Zarić.

„To će nam biti jedan od najvećih projekata i najvećih zadataka kako opštine, tako i javnog preduzeća, jer naše najveće naseljeno mesto i po samom broju stanovnika, nema pijaću vodu“, istakao je Zarić.

Direktor je u daljem izlaganju naveo i to da se meštani Prova neprekidno interesuju kada će biti izvedeni radovi, te dodao da će do kraja 2020. godine biti urađena vodovodna mreža u Provu.

Zarić je naveo da kada su u pitanju ostali delovi sistema, da je izvršena rekonstrukcija jednog dela u Jaloviku, kao i u Skupljenu.

„Rešavali smo probleme tamo gde su oni bili najveći, zato što smo time obezbedili da što manji prekidi vodosnabdevanja budu, jer kvar na jednom delu sistema izaziva problem na celom sistemu“, pojasnio je Zarić i dodao da su najveće kritične tačke rešene.

„Rekonstrukcijom po projektu koji je urađen, mi ćemo sigurno obezbediti da imamo stalno vodosnabdevanje i da ono bude neprekidno. To nam je vrlo važno“, zaključio je Zarić.

Direktor je pojasnio da postoje prekidi u vodosnabdevanju, ali i da su ti prekidi znatno manji, u odnosu na ranije, kao i da će sa projektom koji je urađen, odnosno rekonstrukcijom svi problemi biti kompletno rešeni.

„Mislim da je to za sve nas vrlo bitno, jer svi se nalazimo ovde da rešavamo probleme građana opštine Vladimirci, zato ste i vi izabrani i mi postavljeni i nadam se da ćemo u 2020. godini to raditi na još bolji način, nego do sada“, zaključio je Zarić i dodao da je cilj da se stvore bolji uslovi za građane opštine Vladimirci.

Macvanski.info