VUK POZDERAC I DRVOSEK “MUSLIMANSKA BRAĆA”?

Vuk Pozderac, kojeg javno podržavaju muslimani iz BiH, uvalio je Drvoseku ime za stranku kupljenu od “zelenih”.

Stranku slobode i pravde osnovala su Muslimanska braća (Ĝama’at al-ihwan al-muslimin), pokret danas rasprostranjem po celom Bliskom istoku. Posebno su aktivni u džamijama, sindikatima i univerzitetima. Struktura ove organizacije, osnovane 1928. godine, bila je postavljena po ugledu na vojnu hijerarhiju. Bila je podeljena na bataljone, dok se na njenom čelu nalazila suverena i autokratska figura – Hasan al-Bana.

Bana se u svojim govorima često pozivao na neophodnost džihada i to ne u njegovom bukvalnom značenju, već u smislu “svetog rata”, dok se s druge strane deklarativno zalagao za nenasilje. Bana je smatrao da muslimanima nisu potrebne političke partije i različiti ciljevi, već da treba ostvariti jedan zajednički cilj: oporavak umme (muslimanske zajednice, nacije) i osnivanje jedinstvenog islamskog halifata.

Na sastanku koji je održan 1933. u Kairu definisani su ciljevi Muslimanske braće. Prvenstveni cilj za koji se organizacija zalagala je bilo ponovno oživljavanje umme, a to je moglo da se postigne pozivom (da wa) muslimanima da se vrate svojoj veri. Nakon što se muslimani vrate istinskoj veri islama, biće moguće uspostavljanje islamske države.

Bana je na ovom sastanku definisao i šest osnovnih tačaka na kojima bi trebalo da se temelji buduća islamska država: 1. interpretacija Kurana u duhu vremena, 2. jedinstvo muslimanskih nacija, 3. podizanje životnog standarda i uspostavljanje socijalne pravde, 4. borba protiv nepismenosti i siromaštva, 5. oslobođenje muslimanskih zemalja od strane dominacije, i 6. promocija islamskog mira i bratstva širom zemaljske kugle. (Sporazum sa narodom?)

Postoje osnovane sumnje da je Velika Britanija direktno podržavala razvoj bratstva, a analitičari ističu da ako London nije podržavao onda je zasigurno dozvolio da se bratstvo razvije budući da je proteklih decenija rad Muslimanske braće, prema nekim pokazateljima, koordinisalo muslimansko britansko udruženje sa sedištem u Londonu.

Još od 1961. godine Muslimanska braća su razvila svoje delovanje na tlu Evrope i jedan od njihovih glavnih ciljeva danas je borba sa ostalim islamskim grupama oko preuzimanja privilegovanog polažaja u okviru evropskih vlada i zastupnika islamskih poslova.

Ode Drvosek juče u London po mišljenje, a Pozderac i njegovi likuju nad presudom Radovanu Karadžiću za Srebrenicu i čijenici da su Srbi istom proglašeni za genocidni narod.

A. Čupić