UNAPREĐENjE PUTNE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI LjUBOVIJA

U toku meseca marta tekuće godine, u okviru namenski planiranih budžetskih sredstava, Opština Ljubovija je realizovala nekoliko kapitalnih investicija za unapređenje putne infrastrukture.


Asfaltirana je deonica lokalnog puta Veliki Majdan – Mačkov Kamen, u dužini od 1 kilometra. Vrednost investicije je oko 9,8 miliona dinara.


Završeno je asfaltiranje deonice lokalnog puta ka Lukića Brdu u dužini od 1 kilometra. Vrednost ove investicije je oko 5,75 miliona dinara.


Takođe, završeno je asfaltiranje deonice puta u Leoviću, u dužini od 800 metara. Vrednost investicije je oko 6,5 milona dinara.


U toku je rehabilitacija deonice puta Donja Orovica-Rainovača, u dužini od 1,8 kilometara. Vrednost investicije je oko 10 miliona dinara.