U toku popravka seoskih puteva na području opštine Mali Zvornik

Popravka lokalnih puteva na području opštine Mali Zvornik aktuelna je u selima Radalj, Donja Trešnica i Velika Reka, u ukupnoj dužnini od oko 40 kilometara. Radove finansira lokalna samouprava sredstvima iz opštinskog budžeta, na ime čega je odvojeno oko 5 miliona dinara.

Uređenje puteva na području mesne zajednice Radalj opština vrši u zaseocima Rogulja, Alibegovac, Trišići, Mitrovići, Petrovići, Krsmanovići i Žarkovići, u dužini od oko 20 kilometra.

U Velikoj Reci radovi su u zaseocima Gonji Rebelj, Donji Rebelj, Voljevački put, Ivanovići, Simići, Marjanovići i Ropović, a ukupna dužina deonica je oko 12 kilometara.

Popravka puteva u Donjoj Tešnici je u zaseocima Perići i Gajići, u dužini od oko 5 kilometara.

Radova će biti i u ostalim mesnim zajednicama na području opštine.

Jesenje uređenje nekategorisanih puteva u selima na području malozvorničke opštine obuhvata krčenje, proširivanje i nasipanje tucanim kamenom i predstavlja pripremu lokalne putne infrastrukture za dolazeće zimske uslove.

Ljiljana Ristanović