U planu tri naplatne stanice na putu Ruma-Šabac

Javna prezentacija Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Novi Sad-Šabac-Ruma i državnog puta Šabac-Loznica, zajedno sa izveštajem o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u Rumi, 14. februara.

Izmene i dopune Prostornog plana odnose se na obilaznicu Rume, na deonicu državnog puta reda Ruma–Šabac, od auto-puta E-70, petlja Ruma, do mosta na Savi.

Objekti u okviru koridora na deonici Ruma – Šabac (Foto: Print screen PP)

Obuhvat Izmena i dopuna prostornog na deonici Ruma–Šabac odnosi se na К.O. Ruma, cele К.O. Jarak, Hrtkovci, Platičevo i Кlenak.

Prema Planu, odmorišta i stanice za snabdevanje gorivima, kao prateći putni sadržaji, mogu se graditi uz sve puteve, na deonicama unutar i van naselja, pridržavajući se osnovnih odredbi koje proizlaze iz Zakona o putevima.

Deonica infrastrukturnog koridora Ruma–Šabac planirana je kao autoputski koridor sa kontrolisanim pristupom, što između ostalog, podrazumeva i naplatu putarine.

Naplata putarine na ovoj deonici planirana je na sledećim orijentacionim stacionažama:

– naplatna rampa u okviru petlje Ruma;
– naplatna rampa u okviru petlje Hrtkovci;
– čeona naplatna rampa ispred mosta na Savi.

U sklopu planiranih odmorišta potrebno je formirati i uslužni centar, kao najpotpuniji prateći sadržaj koji se može ponuditi korisnicima budućeg autoputskog pravca.

Na osnovu idejnog rešenja deonice Ruma Šabac, određen je orijentacioni položaj mostova, podvožnjaka i nadvožjaka.

Nosilac izrade Izmena i dopuna Prostornog plana je ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja. Naručilac je JP Putevi Srbije, a obrađivač Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje JUGINUS d.o.o., Beograd.

Mačvanski Info / eKapija, A. K. / Foto: bibiphoto/shutterstock.com

Akcebet
- Restbet - Trendbet