U Malom Zvorniku održana obuka o pisanju i implementaciji projekata

U okviru unapređenjasaradnje i jačanja kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u mačvanskom ikolubarskom regionu, Regionalnarazvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine (RRA PPR) u Malom Zvorniku,10. i 11. decembra, održala je završnu radionicu projekta, na temu pisanja iimplementacije projekata, koje zajednički finansiraju RRA PPR i Razvojnaagencija Srbije (RAS). U obuci su učestvovali predstavnici grada Loznice, Turističkeorganizacije grada Loznice, opština Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija, kao izaposleni u RRA PPR doo Loznica.

Prvi dan radionice bio je posvećen pripremi projekata, koja podrazumeva utvrđivanje ciljeva i zadatka projekta, određivanje partnera na projektu i definisanje ciljnih grupa i aktivnosti, kao i očekivanih rezultata i održivosti projekta.

Ovom prilikom učesnici su mogli da saznaju više i o monitoringu, evaluaciji i reviziji, kao bitnim elementima projekta, dok je na kraju radionice bilo reči o izradi budžeta i logičke matrice.

Drugi dan radionice obuhvatao je teme vezane za sprovođenje projekata, u skladu sa vodičem, odnosno smernicama donatora za realizaciju projekta, koje podrazumeva formiranje projektnog tima, izradu ugovora, sprovođenje javnih nabavki, kao i promociju projekta, te narativno i finansijsko izveštavanje, uz prilaganje dokumentacije o realizaciji projekta.

O procedurama pripreme i sprovođenja projekata na završnojradionici u Malom Zvorniku govorio je Leopold Rolinger, projekt menadžer ikonsultant, sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i preko 30 uspešnonapisanih i sprovedenih projekata.

Prethodneslične radionice, po projektu ,,Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja umačvanskom i kolubarskom regionu“, na temu privlačenjainvesticija i podrške razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća održane sunedavno u Krupnju i Ljuboviji.

Ljiljana Ristanović