Tužbalica protiv rođene zemlje gradonačelnika Šapca izazvala je više podsmeha nego saosećanja u ono što je pročitao na ne baš dobrom engleskom!?

Gospodine Predsedniče, članovi Kongresa, želeo bih da se zahvalim što ste me pozvali da se obratim Komori i da pričam o dramatičnim događajima u Srbiji koji su na putu da unište lokalnu demokratiju, politički pluralizam i potkopaju kvalifikacije i ugled građana.

Želeo bih da naglasim da nisam došao ovde da se žalim. Situacija i pozicija u kojoj se Srbija nalazi je, očigledno, teška. Međutim, fokus moje prezentacije prevazilazi nefer političku borbu ili takmičenje. Reč je o suštinskim vrednostima Saveta Evrope i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Koliko sam shvatio, princip lokalne demokratije u našoj zemlji je da zaštiti visoke standarde demokratskih institucija koje su najbliže građanima. Povelja od nas zahteva da garantujemo političku, administrativnu i finansijsku zavisnost lokalnih vlasti. (nisam sigurna da li je hteo da kaže ’’nezavisnost’’umesto ’’zavisnost’’ pa pogrešio, uglavnom, rekao je ’’dependence’’ što znači ’’zavisnost’’).

Pokazaću vam kako su ova tri stuba povelje pod napadom isključivo u onim gradovima i okruzima u kojima na vlasti nije SNS, vladajuća stranka predsednika Aleksandra Vučića. Danas, obruč se steže i ostalo je samo 3 od 170 okruga, samo 3! Oni nisu pod kontrolom SNS-a, a ti okruzi su Šabac, Čajetina i Paraćin. Danas, ja sam glas i govorim za ove 3 lokalne vlasti i njihovih 185.000 stanovnika, kao i 448 predstavnika lokalne vlasti u ostalih 40 gradova.

Mi predstavljamo različite političke stranke, ali imamo jedna stvar je istovetna – svi mi smo pod konstantnim pritiskom, zbog toga što nismo kontrolisani od strane Vlade i vladajuće stranke. Veoma je lako dokazati da su institucije sistema i zakoni primenjeni selektivno. Policijski istražitelji, poreski službenici i režimski mediji progone samo one za koje se smatra da nisu lojalni Vladi, pritom ne poštujući zakon i volju građana koji su za nas glasali na lokalnom nivou. Srbija i njena Vlada poštuju, odnosno, trebali bi da poštuju ovu obavezu. Stoga, prilažem Vam primere ugnjetavanja lokalnih vlasti u Srbiji.

Počeću sa prekršajem Člana 3, koji garantuje slobodu izbora i tajno glasanje. Lokalni izbori u Srbiji sada redovno dolaze u kombinaciji sa nasiljem i otvorenim pretnjama kako glasačima tako i kandidatima. Danilo Bobić iz Vrbasa i Danka Pavlović iz Odžaka, kandidati Demokratske stranke su 2013. godine fizički napadnuti u toku izborne kampanje. Takođe, Milan Gavrilović iz Mionice je napadnut sledeće godine.

Svakodnevno prisustvujemo ogromnim prekršajima Člana 7 Povelje koji garantuje slobodno izlaganje izabranih zvaničnika. Počev od 2012. vladajuća stranka je uvela metode kojima preoblikuje volju građana i manipuliše rezultatima glasanja, primenom sile. Zbog pritiska i metoda kojim se SNS služi, velika većina lokalnih samouprava je preuređena. ’’Preuređena’’ to je nova reč za nas… U 35 od 170 okruga i gradova, metode kojima se služe kako bi nametnuli svoju volju članovima lokalnih samouprava su sledeće: nuđenje mita, nuđenje političke pozicije, pretnje otkazima i zloupotreba institucija. Vlada zloupotrebljava policiju i tajnu službu, kako bi sprovela pritisak na sud i sprečila izabrane predstavnike da izvršavaju svoje dužnosti.

U mom gradu, Šapcu, vladajuća stranka je pokušala da spreči verifikaciju akreditacije novoizabranih članova, koristeći nasilje. Ovo je primer kako izborni poraz postaje uzrok za nerede i blokiranje funkcionisanja demokratskih institucija.

Od 2012. 34 bivša gradonačelnika, koji nisu članovi SNS-a, su uhapšeni. Sa ogromnom medijskom pokrivenošću i malicioznim kampanjam, to je bio jedan politički projekat. Zaključno sa današnjim danom, nijednom od njih nije suđeno, baš nijednom…

Nas trojica smo i dalje pod konstantnim napadom od strane vladinih zvaničnika i režimskih medija koji pokušavaju da nas kriminalizuju. Nedavno, u aprilu ove godine, grupa aktivista je pokušala da prekine sednicu u Paraćinu, sa ciljem da omete regularno zasedanje i da tako izazove rane izbore.

Sada, molim Vas, saslušajte ovu rečenicu.

’’Krajnje je vreme da predsednik Čajetine, Milan Stamatović, odgovara pred sudom za sva kriminalna dela u njegovom okrugu.’’

Jelena Lazić, Nenad Kulačin i Dragan Kalazić u sali daju podršku Zelenovićevim lažima!

Ovu rečenicu nije izrekao državni tužilac, ovu rečenicu je izrekla ministarka u Vladi, Zorana Mihajlović.

U drugoj izjavi, izrečenu od strana člana Vlade, Marka Đurića, on kaže kako je jedan od ciljeva SNS-a je da stvori novu, bolju, nekorumpiranu vladu u Šapcu. Citiram: ’’Kažem Vam, državne vlasti Republike Srbije će uraditi sve što je u njihovoj moći da promene ovu situaciju.’’

Iz Šapca možemo da izvestimo užasan pritisak na sudstvo. Sudija Biljana Mraović je pod ozbiljnim pritiskom i medijskim linčom zbog njene odluke da donese oslobađajuću presudu u moju korist, u slučaju protiv mene, kao gradonačelnika Šapca, zbog navodne zloupotrebe budžeta. Ona nije našla nikakve dokaze da podupru ove navode, ali je zato naknadno bila obaveštena od strane predsednika Osnovnog suda Milorada Maletića sledeće, citiraću: ’’Moraš da nađeš način da ga osudiš, ili smo svi za SNS mrtvi.’’

Raspolažemo pisanim izjavama svedoka o političkim pritiscima kojima su bili izloženi.

Sreten Živanić, penzionisani vojni major i jedan od predstavnika u Skupštini grada Šapca je potvrdio da je Stevan Šljivančanin, osuđeni ratni zločinac, došao u njegovu kuću da mu kaže da bi trebalo da se pridruži vladajućoj stranci;

Mladen Vujanić, takođe predstavnik iz Šapca i vlasnik preduzeća je izjavio da mu je ministar agrikulture rekao da će dobiti državne subvencije za njegov posao iz budžeta za agrikulturu, ukoliko podrži SNS.

Takođe, imamo primere krđenja Člana 9 i prava lokalnih vlasti na njihov sopstveni finansijski fond. Pod konstantnim smo pritiskom od strane Vlade. Mnogi projekti i transferi su blokirani zbog ove situacije. Zatim, novac dodeljen iz državnog budžeta je prebačen po osnovu političke pripadnosti.

Na primer, 2017. gradovi u kojima vlada vladajuća stranka su dobili 6.000.000€ u proseku na osnovu tekućeg transfera i budžetskih rezervi. Leskovac, grad veličine Šapca, je dobio 12.000.000€ prošle godine, dok je Šabac dobio 2.500.000€.

Isto tako, Zaječar, slične veličine kao Šabac je nagrađen sa 3.600.000€ na konto menjanja političke pripadnosti. Ovo je nagrada koju većina dobijaju za prelazak iz opozicije u vladajuću stranku, ne uzimajući u obzir volju glasača. Niko ne zna na koji način je novac iz budžeta zapravo raspoređen na okrug, čak ni zvaničnici lokalne samouprave. Član 9 Povelje takođe naglašava da lokalne vlasti moraju biti odgovarajuće konsultovane o načinu raspodele sredstava.

Država, trenutno, duguje Šapcu 5.000.000€ jer Fond za razvoj Republike Srbije nikada nije ispunio svoju ugovornu obavezu od 1.000.000€ za renoviranje Gradskog bazena. Vlada takođe blokira mogućnost grada da upravlja svojom imovinom u vrednosti od 4.000.000€.
Imamo kršenje Člana 4, gde Povelja govori o domenu lokalne samouprave i pravu na konsultaciju o metodama koje ih se lično tiču.

Predškolska ustanova u Paraćinu ima ozbiljnih problema u svojim redovnim aktivnostima. Razlog toga je što Vlada ne dopušta zaposlenje 40 vaspitača i drugog potrebnog osoblja.

U Čajetini, nasuprot odredbama Povelje koje kažu da pitanje gradnja rešava samouprava lično, Vlada Srbije je to pravo oduzela i preuzela kontrolu nad gradilištem umesto okruga.

Paraćin i Šabac imaju najmanji broj zaposlenih po glavi stanovnika u Srbiji, u javnom sektoru. Samo da dočaram, Šabac ima 160.000 stanovnika i 1200 zaposlenih, a Pančevo, grad slične veličine, 2280 zaposlenih. Duplo više.

Postoje i prekršaji Člana 9 koji govore o ograničenoj administrativnoj kontroli lokalnih vlasti. Takav primer imamo u Čajetinskom okrugu.

Trenutno, veliki turistički projekat izgradnje žičare vredan 13.000.000€ je sabotiran od strane Vlade.

Dame i gospodo, razumeo sam da će Vam elektronska verzija moje prezentacije biti poslata, po Vašem zahtevu, takođe, možemo da obezbedimo sve potrebne dokaze koje sam pomenuo, izjave svedoka, finansijska dokumenta, tabloidski naslovi.

Najzad, pripadam generaciji koja je borbu za demokratiju započela za vreme režima Slobodana Miloševića. Snažno verujem da većina građana Srbije žudi za demokratijom i pravdom. Međutim, u ropstvu u kakvom smo sad, postaje sve teže i teže za ljude da glasaju slobodno, biraju slobodno i slobodno izražavaju volju. Prema tome, pozivam Vas da ocenite primenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Srbiji i da nam pomognete da dostignemo fer i pluralističko političko nadmetanje.

Hvala najlepše na ovoj prilici.

 

embargo.rs