Transparentnost lokalnih samouprava kao mehanizam za borbu protiv korupcije i veće uključenje građanja

Treći trening u okviru novog ciklusa obuka za primenu koncepta i principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u Srbiji održan je od 27. do 29. novembra 2019. godine na Zlatiboru, uz učešće predstavnica i predstavnika 31 lokalne samouprave (opština Krupanj je jedna od lokalnih samouprava uključena u program obuke. Obuka se sprovodi u okviru programa Swiss PRO, uz podršku Vlade Švajcarske, u cilju proširenja baze eksperata u oblasti lokalnog upravljanja.

Primena principa transparentnosti u svakodnevnom radu lokalne administracije bila je glavna tema o kojoj su kontakt osobe za dobro upravljanje u gradovima i opštinama stekle nova znanja i podelile iskustva sa kolegama. Obuci je doprinela je i Slavoljupka Pavlović, pomoćnica generalnog sekretara Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

„Transparentnost u širem smislu, ne samo u kontekstu primene Zakona o pristutpu informacijama od javnog značaja, je izuzetno jak antikoruptivni mehanizam, koji u isto vreme omugućava uključivanje građana u proces donošenja odluka. Važna je komunikacija sa tražiocima informacija od javnog značaja, od zakazivanja sastanka kod obimnih i konfuznih zahteva, do dopisa da se određena informacija ne poseduje“, istakla je predstavnica Poverenika.

Učesnici treninga su diskutovali o konkretnim primerima i dilemama koje se tiču određivanja pretežnijeg prava u primerima traženja informacijama u oblasti javnih nabavki, koje su najčešće bile predmet zahteva.

„Trošenje javnog novca je od interesa za građane i ne postoji drugi zakonom zasnovani intresi koji su pretežniji. Lokalne samouprave moraju da poboljšaju praksu objavljivanja Odluka o budžetu kao i izvršenja. U 2019. godini broj pritužbi se povećao, od kojih se vrlo značajan procenat odnosi baš na ćutanje uprave“, napomenula je Pavlović, koja je u Kancelariji poverenika i načelnica Sektora za žalbe i izvršenja.

Proaktivno objavljivanje je ocenjeno kao najpoželjniji mehanizam, koji smanjuje zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. Blagovoremeno ažuriranje informatora, poboljšanje internet prezetnacija, objavljivanje službenog glasnika i relevantnih akata samo su neke od mera o kojima je diskutovano.

Trening je deo šire podrške kojom Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO podržava opštine i gradove da stvore osnove za unapređenje upravljanja i postupanja javnog sektora na lokalnom nivou. Podrška lokalnim samoupravama obuhvata i uvođenje i unapređenja e-Uprave i pružanja e-Usluga građanima i privredi, prilagođavanje lokalnih propisa novim zakonima, kao i e-obuke i radionice razmene iskustava koje Swiss PRO sprovodi u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Macvanski.info