SBB „preti“ državi Srbiji!?!

Do United Grupe svakodnevno stižu informacije da se sprema akcija nelegalne seče optičkih i koaksijalnih kablova koji pripadaju mreži SBB.

Posle zlonamernog poziva gradskog činovnika Gorana Vesića da građani treba da se okrenu protiv SBB-a iznoseći neistine o nelegalnim kablovima, postavljamo pitanje institucijama u Srbiji da li se prvi put u istoriji priprema uništavanje imovine stranom vlasniku od države?

I pored toga što smo javnosti predočili da posedujemo sve legalne ugovore koji nam decenijama omogućavaju zakonski rad u Srbiji, državni funkcioneri poput Vesića, koji su javno obećali da će nas tužiti i koje smo u tome podržali sa uverenjem da ćemo na sudu biti u prilici da dokažemo da je pravda na našoj strani, doneli su izgleda odluku da ponište svako pravo u državi Srbiji.

Nisu nas još tužili, ali zato kad god su u prilici iznose neistine da nanosimo štetu građanima, podstičući svoje pristalice na mržnju prema kompaniji SBB. 

Prema informacijama koje posedujemo, priprema se grupa lažnih “dobrovoljaca” koji će uz javno i tajno huškanje vlasti, otpočeti seču kablova SBB-a po zgradama.

Upozoravamo nadležne institucije u Srbiji, da ukoliko se na bilo koji kabl u vasništvu kompanije SBB primeni sila i onemoguće korisnici da prate program, da ćemo ukoliko policija ne reaguje, pored tužbi, morati i da otpočnemo proces odbrane naše imovine i prava na slobodan rad.

Kompanija SBB redovno plaća struju “JP EPS – Snabdevanje” za sve potrošače u okviru SBB-a, kao što su upravne zgrade, habovi, data centri, poslovnice i sl. Posedujemo ugovore i dokumentaciju koja dokazuje da oko milion evra godišnje plaćamo struju EPS-u za ove potrebe.

Naša oprema koja se nalazi u stambenim jedinicama služi isključivo za isporuku

kvalitetnog signala, odnosno usluga televizije, interneta i fiksne telefonije tim istim stambenim jedinicama. Važno je istaći da naši pojačivači signala imaju manju potrošnju struje od najslabije sijalice.

Na identičan način električnu energiju koriste i ostali telekomunikacioni i kablovski operatori, bilo privatna, bilo akcionarska društva, o čemu takođe možemo javnosti ponuditi niz dokaza. 

Iako u vlasti dobro znaju da SBB kao kablovski operator ima praksu poslovanja kao i svi ostali kablovski i telekomunikacioni operatori u Srbiji, nastavljaju da progone samo kompaniju SBB neistinitim optužbama, stvarajući na taj način u javnosti lažnu sliku, čime se SBB stavlja u nejednak položaj i narušava nam se ugled.

Ukoliko posle medijskih napada i hajke protiv naše kompanije državni organi zaista pripremaju i akcije uništenja imovine jednog od najvećih investitora u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, biće to najžešći nezakonit napad na neku kompaniju koji neće proći bez alarmiranja celokupne domaće i svetske javnosti.

Apelujemo na sve naše korisnike ako primete da je oštećena imovina SBB i da zbog toga ne mogu da prate program da nas odmah obaveste.

SBB Serbia Broadband Srpska kablovska mreža d.o.o.

Sašo Cunder, zakonski zastupnik