SAVET ZA RASELJENA I IZBEGLA LICA GO SNS ŠAPCA ODRŽAO SASTANAK U MAJURU