REHABILITACIJA LOKALNOG PUTA DONjA OROVICA-RAINOVAČA

U toku je asfaltiranje lokalnog puta Donja Orovica-Rainovača u dužini od 1,8 kilometara.


Projekat se finansira iz namenski opredeljenih budžetskih sredstava Opštine Ljubovija, a vrednost investicije je oko 12 miliona dinara.
Gradilište u Donjoj Orovici, danas su posetili predsednik Opštine Ljubovija Milovan Kovačević i poverenik OO SNS Ljubovija Milan Jovanović.