Ranovizantijsko utvrđenje Konjuša na Ceru

Ranovizantijsko utvrđenje Konjuša na Ceru, u ataru sela Miloševac, opština Šabac, datira u epohu rane vizantije, odnosno u 5. – 6. vek. Arheološko nalazište se ubraja u nepokretna kulturna dobra kao spomenik kulture od velikog značaja.

Na osnovu rezulatata arheoloških iskopavanja, utvđenje je nesumnjivo izgrađeno u vreme kada počinje, posle varvarskih upada tokom 4. i 5. veka, ponovno utvđivanje severne granice istočnog rimskog carstva vizantije. Početkom 6. veka vode se borbe između vizantije, teodorove gotske državei kasnije gepida za teritorije između Singidunuma i Sirmijuma. Kao rezultat tih borbi bilo je ponovno učvršđivanje vizantijske vlasti na ovoj teritoriji. Obnova starih rimskih utvrđenja započinje već za vreme vladavine careva anastasija i Justinijan I. Naročito je intenzivna igradnja novih utvrđenja na području severnih graničnih teritorija za vlade cara Justinijana (527-568 g.). Prema prokopijevim podacima Justinijan je na dunavskom limesu izgradio oko 60 utvrđenja. U svetlu tih zbivanja treba posmatrati i nastanak utvrđenja na lokalitetu Konjuša na Ceru.

Utvrđenje se nalazi na izvanrednom strategijsko geografskom položaju na savernim uzvišenjima planine Cer na mestu odakle se veoma lako može kontrolisati savska dolina i Srem. Ovako izabran položaj utvrđenja se u potpunosti uklapa u koncepciju obnovljenog vizantijskog limesa.

Utvrđenje je imalo pored kontrole ove nemirne teritorije, za cilj i sprečavanje varvarskih prodora na jug prema vizantijskim teritorijama u centru Balkana. Oblik utvrđenja je u potpunosti podređen konfiguraciji terena koristeći sve njegove prednosti. Sa rovom i tri kule isturene prema najpristupačnijem delu, ovo utvrđenje predstavlja veoma značajan primer fortifikacione arhitekture toga vremena. Poseban značaj utvrđenja je što je to jedino poznato ranovizantijsko utvrđenje na delu limesa zapadno od Beograda. Uništeno je verovatno u doba avarsko-slovenskih prodora krajem 6. veka ili početkom 7. veka i više nije obnavljano.

Podsetimo, posle podele Rimskog carstva, na Istočno i Zapadno, područje Cera potpada pod Istočno rimsko carstvo ili više poznatije kao Vizantija.

Vizantija, takođe, uviđa važnost geostrateškog položaja Cera i odlučuje da na Ceru izgradi vojno utvrđenje Konjuša, koje datira u V-VI v.n.e.. Konjuša je imala funkciju kontrole Savske doline i Srema. Sa njenom izgradnjom Trojanov grad gubi svoju funkciju.

Ranovizantijsko utvrđenje Konjuša je proglašeno za Spomenik kulture 1975. godine.

„Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je sredstvima  grada Šapca,  u okviru projekta „Šabac grad kulture“  za 2021. godinu.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.