Prpa bato! Zbog Krivične prijave Nebojša Zelenović i njegovi saradnici sad negiraju da je uopšte bilo referenduma u Šapcu!?

Panika u redovima vlasti zavladala je tek pošto je narodni poslanik dr Boban Birmančević podneo Krivičnu prijavu zbog diskriminacije i povrede prava glasanja!

Najmanje godinu dana unazad, šabačka vlast promoviše referendume po gradskim i seoskim mesnim zajednicama o trošenju novca od poreza na imovinu. Organizovane su tribine po šabačkim selima, stiglo se i do Beograda, gde je održano predavanje o referendumima kao o poslednjem vapaju demokratije iz “slobodarskog” Šapca.

O referendumima su izveštavali svi mediji – oni koji nemaju dopisništvo u gradu kraj Save, poslali su svoje ekipe. Lokalni vlastodršci čak su Šabac izjednačavali sa Švajcarskom, koja je poznata po organizovanju referenduma za sva važna pitanja…

Ekipa okupljena oko Dušana Petrovića počela je da pravi spiskove glasača i to je Šapčanima bio prvi signal da nešto nije u redu? U Švajcarskoj pred referendum niko narod ne popisuje, a šabački “slobodari” u te namene su čak podigli i šatru na šabačkom vašaru ispod koje su mamili narod da bi im popisali matične brojeve!? Malo im je bilo i to, već su maltretirali zaposlene u gradskim javnim preduzećima i ustanovama da moraju da se upišu na spisak „za glasanje na referendumu”.

Premda od samog početka “šabački referendumi” više pitanja otvaraju nego što zatvaraju, panika u redovima vlasti zavladala je tek pošto je narodni poslanik dr Boban Birmančević podneo krivičnu prijavu zbog diskriminacije i povrede prava glasanja. Ispostavilo se da na “referendumu”, uprkos želji i volji, ne mogu da glasaju svi. Gradski oci dali su pravo glasa samo onima koji su se upisali na spisak poverenika delegiranog iz Gradske uprave. A opštinski ćata je pokupio lične podatke građana, i to samo onih koji imaju novac da redovno plaćaju porez. Bahato i nezakonito su odlučili, da sirotinja nema pravo glasa niti da predloži šta im treba u selu?

I tako,“baš demokratskii slobodarski“ posle  prebrojavanja glasova, ispostavilo se da manjina ima “demokratsko” pravo da kroji sudbinu čitavog sela. Konkretno, u Pocerskom Pričinoviću 4,91 odsto građana odlučilo je u ime svih, u Zminjaku 9,91 odsto, u Lipolistu 4,51 odsto. Slični rezultati su i u ostalim mestima u kojima je održan referendum o trošenju novca od poreza.

I onda se pojavi dr Boban Birmančević koji podnese Krivičnu prijavu protiv “mudraca” iz kancelarija Gradske uprave. Nastade panika! Narodnog poslanika optužiše da, najblaže rečeno, iznosi neistine. Kakav referendum? Ko priča o referendumu? Nikada nije bilo referenduma!

Jelena Topalović Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana(?!) izdeklamovala je u etru televizije, koja se izdašno finansira iz budžeta grada, da to nije nikakav referendum, već da se radi o nekakvom posebnom postupku izjašnjavanja građana(!).Budi bog s nama! Zar je to ta čuvena slobodarska demokratija? Njenu izjavu, za koju sumnjamo da je i ona razumela iako je izgovorila, prenosimo u celosti:

– Postojeći birački spisak ne može da se koristi u svrhu sprovođenja postupka neposrednog izjašnjavanja koji je karakterističan samo za naš grad, zato što to nije u skladu sa Ustavom. Naime, birački spisak predstavlja jednu evidenciju koja sadrži značajne lične podatke o fizičkim licima. Zaštita ličnih podataka regulisana je Ustavom Republike Srbije, gde stoji u članu 42, da se ovi podaci mogu koristiti samo u skladu sa zakonom i to isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Predloge projekata mogu da daju, pored Saveta mesne zajednice za koje je ta mogućnost bezuslovna, mogu da daju i ljudi koji su platili porez, zato što je tako pošteno, pravično, demokratski, logično i negde sasvim životno. Znači, apsolutno nikome nije uskraćena mogućnost da se izjasni o predlozima koje su dali legitimni predstavnici građana u ime Saveta mesne zajednice ili grupe građana koje su platile porez. Ova naša tema nema veze sa izborima, dakle, ne pričamo ni o izborima niti o referendumu. Pričamo o jednom posebnom postupku uključivanja građana u procese donošenja odluka u našem gradu – ovako zbori pomoćnica gradonačelnika za uključivanje građana.

Na internetu svašta može da se nađe. I tekstovi i video snimci. Za svaku izjavu koju je medijima dao gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, upotrebio je reč “referendum”. I to svako na jednostavan način može da proveri. A sumnjamo i da su naslovi po srpskoj i regionalnoj štampi i internet portalima delo hakera. I na zvaničnom sajtu grada Šapca upotrebljava se reč “referendum”. Problem je očigledno u neviđenoj panici lokalnih vlastodržaca zbog krivične prijave narodnog poslanika dr Bobana Birmančevića.

Jer, pranje ruku od “referenduma” na čudan način se poklopilo sa vraćanjem na optuženičku klupu Nebojše Zelenovića zbog nenamenski potrošenih pet miliona evra…

E.E. g gradske kase gradske kase.

embargo.rs