Povodom novih prihoda dobijenih od Republike Srbije Skupština opštine Mali Zvornik usvojila četvrti rebalans budžeta

Opština Mali Zvornik dobila je od Republike Srbije 21.600.000 dinara na ime uređenja prostora budućeg pogona za proizvodnju tekstila, u kojem u naredne dve godine posao treba da dobije 500 radnika. Povodom novih prihoda, odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojili su danas odluku o četvrtim izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2018. godinu, prema kojoj su ukupni prihodi, primanja i rashodi u opštinskoj kasi planirani u iznosu od 816.419.000 dinara. Osim nastavka radova na uređenju industrijske zone, rebalansom budžeta omogućena je izgradnja fudbalskog igrališta u mesnoj zajednici Velika Reka.

 

Predlog izmena navedene odluke predsednik opštine Zoran Jevtić obrazložio je navodeći da se razlozi za novo usklađivanje budžeta tiču najnovijih prihoda opštine iz tekuće budžetske rezerve Republike Srbije, u iznosu od 21.600.000 dinara dobijenih na ime adaptacije, rekonstrukcije i sanacije objekata u industrijskoj zoni u Donjem Naselju, prema potrebama investitora iz Turske, koji na proleće u Malom Zvorniku treba da otvori pogon za proizvodnju tekstila i njemu u naredne dve godine zaposli ukupno 500 radnika, u idućoj godini 300, a do 2020. godine još 200 radnika.

 

On je rekao da su sredstva za uređenje pogona, koji bi mogao da počne sa radom u maju sledeće godine, dobijena uz podršku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao rezultat dobre saradnje lokalne i republičke vlasti.

 

Napominjući da je jedan od uslova za pokretanje navedenog proizvodnog pogona izgradnja sektora za pranje proizvoda i da je za tu namenu Skupština opštine Mali Zvornik na prethodnoj sednici odobrila 21.300.000 dinara opštinskih sredstava, Jevtić je rekao da transfer od republike, u iznosu od 21.600.000 dinara, predstavlja drugi deo ulaganja u uređenje fabrike u skladu sa standardima EU.

 

On je i ovom prilikom konstatovao da pomenuta ulaganja odlažu početak rada fabrike na nekoliko meseci, ali da ne predstavljaju novu obavezu opštine prema investitoru, jer su predviđena Memorandumom o saradnji lokalne uprave sa turskom kompanijom, potpisanim pre nekoliko meseci.

 

Novina je samo to da će opština zbog ukazane potrebe investiciju izvršiti ranije nego što je planirano, tačnije do kraja tekuće godine umesto 2020. godine.

 

Jevtić je saopštio da će po usvajanju rebalansa budžeta opština u najkraćem roku raspisati javne nabavke za izvođenje građevinskih radova na objektima u industrijskoj zoni i da je povodom toga ovih dana predviđen sastanak u kabinetu ministra Rasima Ljajića, koji je posredovao u povezivanju opštine Mali Zvornik sa investitorom iz Turske.

 

Najnovijim rebalansom budžeta opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, u okviru izmena finansijskog plana Opštinske uprave, 900.000 dinara preusmereno je za izgradnju igrališta u Velikoj Reci, čime je, prema rečima predsednika Jevtića, obezbeđen deo sredstava za uređenje sportskog terena u ovom selu, dok će ostatak biti opredeljen budžetom za narednu godinu.

 

Predsednik opštine rekao je i to da se lokalna uprava trudi da isprati sve aktuelne domaće i inostrane konkurse i učestvuje na njima, kad god je to moguće, kako bi u budžet pribavila dodatna sredstva, jer su, kako je naveo, njegovi izvorni prihodi vrlo skromni i iznose oko 450.000.000 dinara, što ne omogućava druga ulaganja osim finansiranja redovnih troškova.

 

Podsetivši da je opština Mali Zvornik na prethodnoj sednici, usvajanjem odgovarajućih akata, pokrenula proceduru uvođenja javno-privatnog partnerstva u domenu javnog prevoza putnika i uređenja i održavanja lokalne putne infrastrukture na području opštine, koje treba da omogući da asfalt stigne do svake kuće u opštini, Jevtić je pozvao članove opozicije da ne ometaju postupke koji se tiču uređenja putne infrastrukture, jer su oni za opšte dobro, i zamolio ih da sarađuju i objasne građanima da će kroz javno-privatno partnerstvo moći da budu uređeni samo oni putevi koji su u vlasništvu opštine, te da je iz tog razloga veoma važno da građani na opštinu izvrše uknjiženje delova svojih parcela kroz koje prolaze deonice koje bi želeli da budu asfaltirane.

 

On je i ovom prilikom istakao da lokalna uprava neće vršiti otkup parcela od građana kako bi asfaltirala lokalne puteve, jer u budžetu nema sredstava za te namene.

 

Jevtić je naglasio da deonice puteva koje ne budu imale odgovarajuće rešen pravno-imovinski status neće biti predmet projekta javno – privatnog partnerstva, te da će kao predsednik opštine   javno saopštiti razloge zbog kojih određeni putevi ili deonice puteva nisu obuhvaćene izgradnjom i odžavanjem. On je istakao da je procedura sporovođenja javno –privatnog partnerstva vrlo složen, zahtevan i dugotrajan postupak, koji u slučaju potrebe za naknadnim uvođenjem delova puteva u projekat podrazumeva ponavljanje kompletne procedure, uz izmenu projektne dokumentacije, zbog čega takve situacije nisu poželjne, jer bi nepotrebno usporile i poskupile čitav posao.

 

Prema rečima predsednika opštine, kroz javno – privatno partnerstvo na području Malog Zvornika u naredne 3 godine moguće je asfaltiranje oko 150 km lokalnih puteva. On je istakao da je lokalna uprava spremna da ovaj model rada primeni i u oblasti projektovanja, postavljanja i održavanja javne rasvete u opštini.

 

Jevtić je naveo da procedura uvođenja javno-privatnog partnerstva i realizacije projekata po ovom modelu nije ni malo laka, da su malobrojne opštine čije projektne predloge Vlada Srbije podrži, ali da opština Mali Zvornik u ovakvom načinu rada vidi šansu za kvalitetno rešavanje infrastrukturnih pitanja.

 

Na današnjoj, 21. redovnoj sednici lokalnog parlamenta u Malom Zvorniku, kojom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik Skupštine opštine, odbornici su, osim odluke o rebalansu budžeta, razmotrili i podržali još dve predložene odluke, predlog odluke o postavljanju kablovskih instalacija na stubovima osvetljenja koja su javna svojina opštine Mali Zvornik i izmene i dopune odluke o osnivanju Opštinskog javnog pravobranilaštva opštine Mali Zvornik.

 

Ljiljana Ristanović