Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik usvojio plan rada za 2019. godinu

Mali Zvornik spremnodočekuje zimsku sezonu, zaključeno je juče na sednici Opštinskog štaba zavanredne situacije opštine Mali Zvornik, nakon razmatranja izveštaja o stanju ispremnosti zimskih službi na području opštine za zimske uslove. Na istomzasedanju, zahvaljujući poboljšanju vodosnabdevanja, u mesnim zajednicama DonjaBorina i Brasina ukinuta je vanredna situacija, koja je bila na snazi odpoplava 2014. godine, zbog zagađenja sistema. Doneta je i odluka o imenovanjupoverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima napodručju opštine i godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacijeopštine Mali Zvornik za 2019. godinu.

Komandant štaba i predsednik opštine Zoran Jevtić saopštio je da će održavanje puteva i ulica tokom zime u centralnom, gradskom delu opštine vršiti Javno komunalno preduzeće „Drina“ Mali Zvornik, dok je održavanje glavnih putnih pravaca u mesnim zajednicama Donja Borina, Donja Trešnica i Velika Reka, na kojima se odvija autobuski saobraćaj, povereno privatnom preduzeću „Stem – gradnja“ iz Malog Zvornika, jer lokalno komunalno preduzeće nema odgovarajuću mehanizaciju za rad na terenu.

               On je ocenio da ranije opštinske vlasti nisu u dovoljnoj meri ulagale u obnovu sredstava za rad JKP „Drina“, zbog čega ono ove godine nije u mogućnosti da obavlja poslove čišćenja snega i održavanja puteva u zimskim uslovima u selima.

Jevtić je naveo da je zahvaljujući ulaganjima lokalne uprave u poslednje tri godine mehanizacija ovog preduzeća znatno obnovljena, podsećajući da je uz podršku opštine prošle godine kupljena nova skip mašina i cisterna za vodu, dok je mini kamion za odvoženje smeća u gradu nabavljen iz donacije dobijene od Ambasade Japana.

Direktor JKP „Drina“ Dragan Čikarić informisao je članove štaba da preduzeće poseduje dovoljne količine soli i rizle za posipanje puteva za vreme snežnih padavina, te da je raspoloživa mehanizacija ispravna i spremna za rad.

Vanrednu situaciju u Donjoj Borini i Brasini, koja je u tim selima bila na snazi od poplava 2014. godine, zbog zagađenja sistema i radova na izgradnji novog vodovoda, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik ukinuo je uz zaključak da su se uslovi za to stekli zahvaljujući završetku projekta rekonstrukcije vodovoda u ovim selima, koji je trajao nekoliko godina.

Obnovu vodovoda omogućila je opština Mali Zvornik u saradnji sa JKP „Drina“, koje je izvelo većinu građevinskih radova u okviru projekta.

Direktor preduzeća informisao je štab da je nakon rekonstrukcije vodovoda u Donjoj Borini u potpunosti zatvoreno izvorište Mlakva, koje je nakon polava zagađeno teškim metalima iz obližnjeg rudnika antimona.

Zahvaljujući ulaganjima opštine u tekućoj godini obnovljen je deo trase Gaj-Klisar-Dunavac, a radi kompletnog uređenja vodovoda u Donjoj Borini i Brasini u planu je i uređenje preostale manje deonice Kamenica, na kojoj je voda inače u ispravnom stanju.

Predsednik opštine Zoran Jevtić informisao je članove štaba o daljim planovima na uređenju sistema vodosnavbdevanja u opštini, ističući da se radovi na primarnom vodovodu u Donjoj Trešnici odvijaju po planu, te da bi mogli biti završeni do kraja godine.

Prema njegovim rečima, nakon izgradnje rezervoara za vodu u Donjoj Trešnici, koja je pri kraju, predviđena je obnova oko 3 km sekundarne vodovodne mreže u tom selu i susednom Amajiću, te izgradnja vodovoda Culine – Velika Reka, čije je projektovanje u toku, a planirano je uređenje i dela vodovodne mreže u Radalju.

Članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na jučerašnjoj sednici doneli su i odluku o imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u svih 11 naseljenih mesta na području opštine, sa zadatkom pripreme građana za ličnu i uzajamnu zaštitu i pravovremenog obaveštavanja o preduzimanju mera civilne u vanrednim situacijama, te koordinacije i sprovođenja navedenih mera u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u navedenim okolnostima.

Na sednici je donet i godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, u 23 tačke, kojim su detaljno utvrđene aktivnosti štaba u narednoj godini.

Godišnji plan rada štaba kreiran je u skladu sa novim odredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i njime su u 2019. godini, između ostalog, utvrđeni novi rokovi za izradu i donošenje različitih lokalnih planskih akata u oblasti civilne zaštite, započinjanje procesa opremanja jedinice civilne zaštite sredstvima i opremom za rad, te formiranje jedinice za uzbunjivanje.

Na kraju sednice diskutovano je o zahtevu Granične policije u Malom Zvorniku za uređenje osvetljenja na graničnom prelazu Novi Most, uz zaključak da će opština Mali Zvornik podržati i omogućiti obnovu rasvete ukoliko se utvrdi da za to postoji pravni osnov, u pogledu nadležnosti lokalne uprave na navedenoj lokaciji.