Opština Mali Zvornik omogućila građanima elektronsko plaćanje na šalterima lokalne uprave

Malozvorničani od novembra tekuće godine više ne moraju da popunjavaju uplatnice, čekaju u redovima i odlaze i po nekoliko puta do banke ili pošte kako bi izmirili svoje obaveze prilikom plaćanja naknade za izdavanje Izvoda iz matične knjige rođenih, Uverenja o državljanstvu i drugih administrativnih taksi i poreza. Sva ova plaćanja ubuduće mogu da obave u opštini, prilikom jednog dolaska, elektronski, putem POS terminala.

Opština Mali Zvornik uvela je mogućnost elektronskog plaćanja na šalteru Uslužnog centra Opštinske uprave i u Odeljenju lokalne poreske administracije. Zahvaljujući tome, bez odlaska u banku ili poštu, uz pomoć instaliranih POS terminala, moguće je brzo i lako, na jednom mestu, obaviti sva neophodna plaćanja.

Na ovaj način građani u opštini mogu platiti republičke i lokalne administrativne takse, porez na imovinu i ostale javne prihode, platnim karticama, bez obzira na banku izdavaoca.

Elektronsko plaćanje u opštini Mali Zvornik funkcioniše od 08. novembra tekuće godine, a uvedeno je u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, u okviru modernizacije i unapređenja rada lokalne uprave.

U saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije u zgradi Opštinske uprave Mali Zvornik postavljena su ukupno dva POS terminala, na šalteru Uslužnog centra, za plaćanje svih republičkih i opštinskih administrativnih taksi, i u Odeljenju lokalne poreske administracije, za plaćanje poreskih obaveza i ostalih lokalnih javnih prihoda.

U opštini Mali Zvornik navode da će ovaj način rada građanima i zaposlenima u opštini umnogome olakšati administrativne procedure i učiniti ih efikasnijim.