Opština Mali Zvornik na čelu sa SNS-om za 2020. godinu kreirala budžet usmeren na razvoj lokalne zajednice u svim oblastima

Konferencija za novinare Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Mali Zvornik posvećena 31. redovnoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik održana je u petak, 20. decembra, neposredno pre početka zasedanja lokalnog parlamenta.

Na konferenciji su govorili: potpredsednik OO SNS Mali Zvornik Radovan Tadić, inače predsednik malozvorničke skupštine, i član OO SNS-a i zamenik predsednika Skupštine opštine Mali Zvornik Aleksandar Vračević.

Tom prilikom rečeno je da dnevni red poslednjeg ovogodišnjeg zasedanja Skupštine opštine Mali Zvornik sadrži 14 tačaka i da je jedna od glavnih tema predlog odluke o budžetu opštine za 2020. godinu.

Komentarišući predloženi nacrt odluke, čelnici OO SNS Mali Zvornik ocenili su da je opštinsko rukovodstvo, uz podršku SNS-a, za sledeću godinu pripremilo vrlo kvalitetan predlog budžeta, usmeren na razvoj lokalne zajednice u svim oblastima.

Navedeno je da su ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik u 2020. godini planirani u iznosu 499.000.000 dinara, a rashodi i izdaci u iznosu od 663.000.000 dinara, te da će budžetski deficit, u iznosu od 147.000.000 dinara, biti pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine, u iznosu od 120.000.000 dinara, kao i iz primanja od prodaje finansijske imovine, u iznosu od 27.000.000 dinara.

Prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci budžeta, u novoj godini utvrđeni su na bazi njihovog kretanja u periodu januar – septembar 2019. godine, u skladu sa projekcijom njihovog kretanja u narednoj godini, projekcijom kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja utvrđenih Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, kao i uticaja koji imaju izmene zakonskih propisa koji utiču na kretanje i ostvarenje prihoda i rashoda budžeta.

Na konferenciji za novinare OO SNS Mali Zvornik istaknuto je da su budžetom za narednu godinu u Malom Zvorniku, između ostalog, predviđena ulaganja u realizaciju 10 kapitalnih projekta, među kojima je izgradnja vodovoda Donja Trešnica – Culine, vredna 24.000.000 dinara, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Donjem Naselju, u vrednosti od 13.000.000 dinara, adaptacija objekta Mesne zajednice Donje Naselje za potrebe proširenja Predškolske ustanove „Crvenkapa“, čija jedna faza košta 14.000.000 dinara, a druga 3.000.000 dinara, te dogradnja fiskulturne sale vrtića, vredna 4.000.000 dinara.

Planiran je i nastavak izgradnje fudbalskog igrališta u Velikoj Reci, u šta će biti uloženo 12.000.000 dinara, izgradnja dečjih igrališta po mesnim zajednicama, ukupne vrednosti 14.000.000 dinara, kao i izgradnja kanalizacione mreže u Sakaru, od 3.000.000 dinara.

U dalje uređenje Podzemnog grada Karađorđevića opština Mali Zvornik u 2020. godini planira da uloži novih 2.000.000 dinara.

Na spisku kapitalnih ulaganja je i rekonstrukcija fasade na zgradi Opštinske uprave Mali Zvornik, radi poboljšanja energetske efikasnosti objekta, vredna 1.000.000 dinara.

Govoreći o ostalim temama današnje sednice Skupštine opštine Mali Zvornik, predstavnici OO SNS Mali Zvornik naveli su da bi odbornici, između ostalog, trebalo da odluče i o predlogu kadrovskog plana u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i Internoj reviziji opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, predlogu odluke o usvajanju Plana razvoja opštine Mali Zvornik za period 2020-2027. godine, predlogu odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju novog puta u Velikoj Reci, od državnog puta do uklapanja u put O-29, opština Mali Zvornik, te predlogu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Sakar u opštini Mali Zvornik.

Na konferenciji OO SNS Mali Zvornik rečeno je da je među tačkama dnevnog reda 31. redovne sednice Skupštine opštine Mali Zvornik i razmatranje programa poslovanja JKP “Drina“ Mali Zvornik za 2020. godinu, razmatranje odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ Mali Zvornik o usvajanju posebnog programa korišćenja sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, predlog odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, predlog zaključka o ispravci tehničke greške u Prostornom planu opštine Mali Zvornik, predlog odluke o dodeli subvencija privatnim preduzetnicima i privrednim društvima za podsticaj zapošljavanja teže zapošljivih lica, predlog odluke o dodeli tekuće subvencije JKP “Drina“ Mali Zvornik, predlog odluke o izmenama odluke o pribavljanju, korišćenju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik, odbornička pitanja i razno.

Macvanski.info