Opština Mali Zvornik i ove godine obezbedila besplatno pošumljavanje privatnih parcela. U toku evidentiranje vlasnika imanja zainteresovanih za učešće u projektu.

Pošumljavanje privatnih parcela opština Mali Zvornik ove godine vršiće sadnicama smrče, lipe, jasena i bagrema. Građani koji žele da preko lokalne samouprave besplatno dobiju i zasade neke od navedenih vrsta potrebno je da se što pre prijave mesnoj zajednici u kojoj žive.

Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, za ovu namenu u opštinskom budžetu u tekućoj godini odvojeno je oko milion dinara.

Površina koja će biti pošumljena, vrsta i broj nabavljenih sadnica zavisiće od interesovanja građana, ali i od mogućnosti na terenu.

Podaci o tome biće poznati nakon izrade projekta, odnosno plana pošumljavanja, kojim će biti definisani svi detalji vezani za ovaj posao.

Izbor firme koja će vršiti projektovanje i nabavku sadnog materijala biće obavljen putem javne nabavke, po završetku evidentiranja građana zainteresovanih za ovu vrstu podrške.

Jevtić je naveo da je procedura prijavljivanja parcela za pošumljavanje u toku i da se odvija posredstvom mesnih zajednica, dodajući da sugrađani koji žele da njihove parcele budu obuhvaćene ovim projektom treba što pre da se jave u svoje mesne zajednice, odnosno da stupe u kontakt sa predsednicima Saveta mesnih zajednica, od kojih će dobiti sve neophodne informacije u vezi pošumljavanja.

On je naveo da je izbor vrsta sadnica koje će biti nabavljene i ovog puta vršen u dogovoru sa sugrađanima, prema njihovim potrebama, takođe preko mesnih zajednica.

Reč je o vrstama koje se lako i brzo primaju i ne zahtevaju primenu posebnih mera.

Osim toga, u odnosu na neke druge vrste, dosta brže pristižu za eksploataciju i predstavljaju dobar potencijal za pčelinju pašu.

Opština Mali Zvornik 2017. godine finansirala je nabavku 31700 sadnica bagrema, hrasta i lipe, za pošumljavanje 31,7 ha privatnih poseda, dok je 2016. godine, na isti način, pošumljeno 58,03 ha površina u privatnom posedu.

Za izradu projekata pošumljavanja i nabavku sadnog materijala iz budžetskog fonda za pošumljavanje u protekle tri godine utrošeno je oko 3.600.000 dinara.