OO SNS Mali Zvornik podržava lokalnu samoupravu u naporima da poboljša funkcionisanje Doma zdravlja. Uz pomoć opštine predstoji rekonstrukcija ambulanti u Donjoj Borini i Brasini!

Konferencija za novinare Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Mali Zvornik, posvećena radu Doma zdravlja Mali Zvornik, održana je u prostorijama stranke u četvrtak, 12. septembra, od 09.00 časova.

Na ovu temu govorila je članica OO SNS Mali Zvornik Vanja Ristić, koja je i direktorka malozvorničkog Doma zdravlja.

Ona je navela da Dom zdravlja Mali Zvornik, zahvaljujući podršci koju dobija od lokalne samouprave, ima odgovarajuće uslove za primarnu zdravstvenu zaštitu pacijenata, te da je, u cilju daljeg poboljšanja kvaliteta usluga i uslova za rad sa pacijentima u ovoj ustanovi, u planu obnova delova zgrade, te rekonstrukcija ambulanti u mesnim zajednicama Donja Borina i Brasina.

Po završetku konferencije za novinare, OO SNS Mali Zvornik izdao je Saopštenje za javnost u kojem je, između ostalog, navedeno da Opštinski odbor Srpske napredne stranke Mali Zvornik podržava rad Doma zdravlja Mali Zvornik i napore lokalne samouprave da u svakom segmentu poboljša funkcionisanje jedine zdravstvene ustanove na području opštine, koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za oko 12 000 stanovnika, kroz prevenciju, rano otkrivanje, lečenje i sprečavanje poremećaja zdravlja.  

„Pomoć koju opština pruža ovoj ustanovi i terenskim ambulantama ogleda se u radu na unapređenju uslova za rad sa pacijentima, kvaliteta zdravstvenih usluga i zadovoljstva korisnika, posebno osetljivih grupa.

Višegodišnja praksa koju Dom zdravlja Mali Zvornik primenjuje, uz finansijsku podršku lokalne samouprave, omogućava pacijentima dolazak lekara specijalista iz Opšte bolnice „Dr Milenko Marin“, Loznica, što značajno olakšava pacijentima dostupnost specijalističko – konsultativnih pregleda.

Cilj je da preventivnim delovanjem ustanova doprinese smanjenju broja masovnih nezaraznih bolesti i utiče na podizanje stepena znanja populacije o sopstvenom zdravlju i putevima za njegovo unapređenje.

U pogledu radova na uređenju Doma zdravlja u narednom periodu, uz podršku opštine, u planu je rekonstrukcija mrtvačnice u sklopu Doma zdravlja, obnova dela nadstrešnice, kompletiranje sistema za dojavu požara i rekonstrukcija dve seoske ambulante, u Donjoj Borini i Brasini.

Dom zdravlja Mali Zvornik je akreditovana ustanova od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), na period od 7 godina, do 2023. godine, čiji spoljašnji ocenjivači jednom godišnje sprovode proveru kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

U okviru Doma zdravlja Mali Zvornik zdravstveni pregledi organizovani su kroz Službu opšte medicine, sa hitnom medicinskom pomoći, kućnom negom i lečenjem, specijalističko konsultativnom delatnošću, sa radiološkom i laboratorijskom dijagnostikom, te u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece i žena, sa polivalentnom patronažom i Službe stomatološke zdravstvene zaštite.

U odnosu na broj stanovnika, ustanova nema mogućnost formiranja samostalne Službe hitne medicinske pomoći i Službe kućne nege i lečenja, te je rad u ovoj oblasti organizovan kroz Službu opšte medicine.

Rad ustanove organizovan je kroz smeski rad i dežurstva, u okviru dvadesetčetvoročasovnog radnog vremena.

Na terenu postoji 6 zdravstvenih ambulanti.

Teren je izrazito razuđen sa pretežno staračkim domaćinstvima, udaljenim od zdravstvene ustanove po više kilometara.

Odlasci u terenske ambulante organizovani su u skladu sa kadrovskim mogućnostima.

Zdravstvena delatnost na primarnom nivou obuhvata: zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje, rehabilitaciju bolesnika i povređenih; preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite; zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja; sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti; sprečavanje, otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba; patronažne posete, lečenje i rehabilitacija u kući; sprečavanje i rano otkrivanje bolesti; hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz; farmaceutsku zdravstvenu zaštitu; rehabilitaciju dece i omladine sa smetnjama u telesnom i duševnom razvoju; zaštitu mentalnog zdravlja; palijativno zbrinjavanje; druge poslove utvrđene zakonom.

Imajući na umu da je zdravlje uvek nacionalni prioritet, krajnja odgovornost za funkcionisanje zdravstvenog sistema ne leži samo u državnoj upravi već i na svim ljudima o čijem se zdravlju radi, a posebno ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge.

Obzirom da dosadašnji napori za unapređenje primarne zdravstvene zaštite nisu doveli do očekivanih poboljšanja, napravljen je „značajan zaokret“ u pogledu restrukturiranja i 11. aprila ove godine započet je proces prelaska Domova zdravlja pod ingerenciju Ministrstva zdravlja Republike Srbije.

Neke od potreba Doma zdravlja u Malom Zvorniku u narednom periodu tiču se zanavljanja kadra, posebno sa srednjom stručnom spremom, jer je prosečna starost medicinskog osoblja, u ovoj kategoriji, preko 50 godina.

Takođe, neophodno je konstantno obnavljanje voznog parka i medicinske opreme, radi obezbeđivanja normalnog funkcionisanja ustanove“, navedeno je u saopštenju za javnost OO SNS Mali Zvornik.

Ljiljana Ristanović