Određeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

Dana 14.11.2019. godine, kao lice za zaštitu podataka o ličnosti, određena je Biljana Stefanović, dipl. pravnik.

Telefon: 015/513-141 – Lokal 1047

Email: lzzpol@vladimirci.org.rs