Novoformirani kabinet predsednika opštine Mali Zvornik kadrovski unapređen

Novi kabinet predsednika opštine Mali Zvornik formiran je nedavno, nakon usvajanja izmenjenog kadrovskog plana i nove sistematizacije rada Opštinske uprave od strane Skupštine opštine.

Trenutno ga čini tim od troje zaposlenih, u zvanju savetnika.

Na ovaj način kabinet predsednika opštine Mali Zvornik, u kojem je ranije bilo dvoje zaposlenih, dobio je pojačanje, a delokrug rada dvoje novoprimljenih tiče se poslova urbanizma i planske dokumentacije i poslova lokalnog ekonomskog razvoja.

U sastavu kabineta predsednika opštine Mali Zvornik su: Milan Ostojić, diplomirani ekonomista, savetnik i šef kabineta predsednika opštine, Aleksandra Zekić, master inženjer građevinarstva, na poziciji savetnika u sektoru urbanizma i planiranja i Mlađan Crkvenaš, diplomirani ekonomista, savetnik u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić od saradnika u svom kabinetu očekuje da će umnogome unaprediti rad opštine u navedenim oblastima i doprineti razvoju lokalne zajednice.

„Konkretno od kadrovskog pojačanja u sektoru lokalnog ekonomkog razvoja očekujem da će doprineti poboljšanju rada lokalne samouprave sa privrednicima, kao i u delu koji se tiče projektnog menadžmenta, odnosno pristupa finansijskim fondovima, što zajedno treba da podstakne i omogući dalji ubrzani razvoj opštine Mali Zvornik“, rekao je Jevtić.

On je istakao da je izbor savetnika za rad u kabinetu predsednika opštine izvršen prema kvalifikacijama i stručnosti angažovanih lica, napominjući da je inženjer građevinarstva deficitarno zanimanje u opštini Mali Zvornik, te da je trenutno, osim primljene Aleksandre Zekić, još samo jedno lice na berzi rada imalo odgovarajuću stručnu spremu, traženu za obavljanje poslova urbanizma i planske dokumentacije, ali da to lice nije bilo zainteresovano za rad u opštini.

Jevtić je naveo i to da je donedavno na evidenciji ekspoziture Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u opštini Mali Zvornik bilo još dvoje inženjera građevinarstva, te da su oni u međuvremenu odjavljeni sa evidencije nezaposlenih.

Mačvanski Info / Ljiljana Ristanović

Akcebet
- Restbet - Trendbet