Nikola Tesla

Na današnji dan rođen je jedan od najvećih Srba svih vremena. Rođen je u Smiljanu 10. jula 1856. godine Nikola Tesla.Ceo srpski narod i prostor bivše Jugoslavije treba da se ponosi jednim od najvećih svetskih umova i naučnika svih vremena. Tesla je učinio mnogo za celo čovečanstvo i još za života bio je čovek na dobrom glasu. Pored naučnih dela, činio je brojna humana dela, a nikada nije zaboravio svoj narod i otadžbinu.

Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator.

Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka.Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek u izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima.

Preminuo je 7. januara 1943.godine u Njujorku.Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa ili jačinu magnetnog polja – tesla.Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112.

Nikola Tesla ima i svoj muzej koji po njemu nosi ime i koji se nalazi u srcu Beograda i Vračara u Krunskoj ulici.Jedini boravak Nikole Tesle u Beogradu bio je od 1.juna do 3. juna 1892. godine. Došao je na poziv Đorđa Stanojevića u Beograd 1. juna te godine. Sledećeg dana je primljen u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića kojom prilikom je odlikovan Ordenom Svetog Save.

Potom je Tesla održao čuveni pozdravni govor u današnjoj zgradi rektorata, studentima i profesorima beogradske Velike škole.“Ja sam, kao što vidite i čujete ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu Srpstva u svetu.

„Tako je govorio Tesla.Teslin boravak u Beogradu je ostavio dubokog traga i 12. septembra iste godine dobio je priznanje engleskog udruženja inženjera i naučnika, ubrzo i počasnu titulu doktora Univerziteta Kolumbija. Nažalost krajem 1892. godine nije prošao na izboru za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Za dopisnog člana izabran je 1894. a za redovnog 1937. godine.Život Nikole Tesle je jedno značajno svedočanstvo ljudskog odnosa prema drugom, bilo da je reč o ljudskom biću ili prirodi. Prema ljudima uvek je bio blag. Borio se za mirno razrešenje sukoba. Bio je protivnik nasilja. Bio je i protiv upotrebe nasilja da bi se došlo do mira. Svoje izvore energije je nalazio u prirodi i iskoristio ih je za dobrobit čovečanstva. Verovao je da očuvanje prirode i ispravno korišćenje energije vodi blagostanju i napretku čovečanstva.

Teslina sekretarica Mjuriel Arbus o njemu je svojevremeno istakla: „Voleo je ljude, verovao u dobrotu čak i onih koji su želeli da iskoriste njegove patente. Tesla je bio plemenit čovek koji je vlastite interese potiskivao dajući prednost dobročinstvima koja će koristiti čovečanstvu.“Nikada ne smemo da zaboravimo lik i delo našega Nikole Tesle!


Dr Uglješa Mrdić

10.jul 2019.godine