Najuspešnijim studentima opština Mali Zvornik dodelila godišnje stipendije

Lokalna samouprava u Malom Zvorniku dodelila je u januaru 20 stipendija najuspešnijim studentima sa područja opštine. Za tu namenu u 2019. godini iz budžeta izdvojeno je 2.000.000 dinara.

Studentima će stipendije biti isplaćivane 10 meseci, u jednakim mesečnim ratama, po 10.000 dinara, a studentima završne godine studija, sa neparnim brojem semestara, u pet jednakih mesečnih rata, počev od oktobra 2018. godine.

Na dodeli stipendija, predsednik opštine Zoran Jevtić čestitao je studentima na dosadašnjem uspešnom školovanju i poželeo da nastave da ostvaruju dobre rezultate, istakavši da lokalna samouprava na ovaj način želi da nagradi najbolje studente i pomogne im u školovanju.

Stipendije studentima uručio je zamenik predsednika opštine Miloš Radojčić.

Od 26 prijavljenih, pravo na ovogodišnje stipendije u Malom Zvorniku ostvarilo je 15 studenata, koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i 5 studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija.

Osnovni uslovi za ostvarivanje prava na opštinsku stipendiju za studente bili su da se studiranje odvija na teret budžeta, da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50, da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu, da su položili sve ispite iz prethodnih godina i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik najmanje tri godine.

Pravilnikom za dodelu stipendija bilo je predviđeno i to da, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih studenata, planiranih za dotiranje prema propisanim kriterijumima, ili usled neispunjavanja propisanih uslova od strane prijavljenih za stipendije, studentske stipendije mogu biti dodeljene redovnim studentima koji ispunjavaju tražene uslove, ali i studentima koji nemaju prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik, ukoliko ga imaju njihovi roditelji.

Ovogodišnji konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik objavljen je 08. novembra 2018. godine i bio je otvoren 15 dana.

Ljiljana Ristanović