NA HITNOJ SEDNICI SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA IMENOVANA NOVA GRADSKA IZBORNA KOMISIJA

Zbog donošenja novog Zakona o lokalnim izborima danas je održana trinaesta (hitna) sednica Skupštine grada Šapca na kojoj je formirana nova Gradska izborna komisija. Jedna od novina u ovom Zakonu je da Gradska izborna komisija u Šapcu umesto dosadašnjih 13, sada ima 11 članova. Svim listama koje imaju svoje odbornike u Skupštini upućen je poziv da srazmerno broju odbornika, dostave predloge svojih kandidata za članove i zamenike članova.