Ministarka Kisić Tepavčević u Šapcu: Podrška lokalnim samoupravama u jačanju sistema socijalne zaštite

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević danas je u Šapcu prisustvovala otvaranju nove usluge socijalne zaštite u tom gradu – usluge Predah smeštaj, namenjene deci, mladima i odraslim licima sa smetnjama u razvoju i tom prilikom istakla da Ministarstvo podržava sve aktivnosti lokalnih samouprava koje su usmerene ka jačanju sistema socijalne zaštite.

Kisić Tepavčević je istakla da je Ministarstvo u ovoj godini putem namenskih transfera lokalnim samoupravama usmerilo 556 miliona dinara za finansiranje usluga socijalne zaštite, a Gradu Šapcu 12,5 miliona dinara. „Ministarstvo kroz namenske tranfsere usmerava finansijsku pomoć u jedinice lokalne samouprave, koje imaju najbolji uvid kako i gde treba pomoći. Nadamo se da će ova pomoć u narednom vremenskom periodu da bude i veća, da svi zajedno radimo na jačanju sistema socijalne zaštite“, navela je Kisić Tepavčević.

Ministarka Kisić Tepavčević je naglasila da je Grad Šabac primer dobre prakse, budući da je licencirao 12 usluga socijalne zaštite i da je značajan deo svojih aktivnosti usmerio ka poboljšanju ovih usluga. „Nadamo se da će u ovoj ustanovi predah da nađu i deca i članovi njihovih porodica i da se osete kao deo velike zajednice, da nisu sami i da imaju podršku i pomoć“, navela je Kisić Tepavčević.

Prof. dr Kisić Tepavčević je zahvalila svima koji su učestvovali u uspostavljanju nove usluge socijalne zaštite u Šapcu, koja je, kako je navela, pokazatelj kako zajedničkim radom mogu biti postignuti značajni rezultati.

Kisić Tepavčević je sa gradonačelnikom Šapca Aleksandrom Pajićem razgovarala o sistemu socijalne zaštite u tom gradu, kao i uslugama koje ovaj grad pruža. Pajić je istakao je da je socijalna zaštita jedan od prioriteta gradske vlasti i da je Šabac veliki partner svima koji žele da ulažu u socijalnu zaštitu.