Kroz paraćinski vodovod, osim vode otiču i znatna budžetska sredstva građana!?

Za pobedu na tenderima  javnih preduzeća ove opštine, dovoljno je samo otvoriti firmu, imati „dobre preporuke“ i eto posla!

 Paraćinci  bi ladno mogli da patentiraju svoj izum, sistem „izvlačenja para iz gradske kase i namirivanja partijskih drugova, prijatelja, rodbine, pa i najšire familije“…

Opšte je poznato, da se u svim poslovima traži znanje, stručnost i iskustvo! Tako je u celom svetu. Ali u Srbiji nije. Tačnije, baš to ne važi u „slobodarskom Paunovićevom“ Paraćinu.

Eto, za dobijanje posla na tenderima  javnih preduzeća ove opštine, dovoljno je samo otvoriti firmu, imati „dobre preporuke“ i eto posla! Eto, para iz opštinske kase, po sistemu „ vuk sit“, a građani neka razmišljaju ko je u ovoj priči ovca!

– Paunović pored blaćenja svoje zemlje u Strazburu , izgleda da veoma dobro zna još mnogo štošta, mada, to formalno-pravno nema baš nikakve veze sa njim – priča sagovornik antikorupcijskog portala Embargo iz Paraćina. – Ovo je klasičan primer kako „Paunović i njegovi posilni“ pokušavaju  da prikriju lizing radnika i cenu istog!?

Naime, JP Vodovod iz Paraćina,  raspisao je  Javnu nabavku,  usluge sređivanja gradilišta, potom  objavljuje tender  30.10.2018.  na portalu Javnih nabavki opštine Paraćin!  I šta se dešava?

– Po odluci Komisije posao dobija firma koja je registrovana dva dana od objavljivanja tendera sa delatnošću priprema gradilišta, a tender koji objavljuje Vodovod glasi sređivanje gradilišta? – začuđen je naš sagovornik. – Posmatrajući ceo postupak,  jasno se vidi metod rada paraćinskih „moćnika“: prvo, sabira se cena rada po satu za radnike i cena po satu za radne mašine,  gde se cena za radnike uvećava, a cena za rad mašina smanjuje?! Zašto? Izgleda da je tender pravljen za angažovanje 15 radnika,  što i stoji u dokumentaciji, dok radne mašine, verovatno,  kasnije i ne budu angažovane, već će  celokupan iznos ići za isplatu radne snage po enormnim cenama!?

Zaista, na portalu nije objavljen deo cene radnog sata za  rad mašina i cena radnog  sata za  radnike,  već je data  samo zbirna cena! Šta to praktično znači, pitamo našeg sagovornika:

– Time,  upravo pokušavaju da prikriju cenu rada za angažovanje radnika.Radnici koji se angažuju, angažovani su svakodnevno i bez prave potrebe i neretko „na izmišljenim partijskim radnim mestima“, pa se time  nanosi ogromna šteta ovom javnom preduzeću! Pitanja koja bi ja njima postavio su: Koja je cena po radnom satu za radnike, a koja cena za mašine?  Da li postoji potreba za svakodnevno angažovanje radnika i na kojim poslovima konkretno? Koliko su planirali u toku godine da angažuju radne mašine od navedenog preduzeća? Da li misle da ovakvim tenderima prave ogromnu štetu Vodovodu, direktno kršeći uredbu vlade o zabrani zapošljavanja?

Pokušali smo prvo, da odgovor na sve ove, ajde, najblaže rečeno, sumnjive okolnosti za izbor na tenderu, dobijemo od predsednika opštine Paraćin, Saše Paunovića! On nam je lakonski samo odgovorio, da odgovore na naša pitanja potražimo od nadležnih iz JP „Vodovod“, jer on nije prava adresa?!

Iz JP „Vodovod“, srećom, ( kako je direktor Simić i obećao u kratkom telefonskom razgovoru!?) – stigli su odgovori na pitanja:

Da li je moralno i poslovno da posao na tenderu dobije firma DTZ doo Ražanj, koja je osnovana dva dana pre dobijanja posla?

– Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti je doneta dana 18.10.2018. godine pod br. 1436/2018. Privredno društvo DTŽ doo Ražanj sa mat.br. 21426679 je, prema podacima sa Agencije za privredne registre, osnovano 19.10.2018 godine. Znači, nakon što je Naručilac raspisao javni poziv osnovano je navedeno privredno društvo u opštini Ražanj. Razloge osnivanja ove firme treba tražiti od samog vlasnika, ali to nikako nije poznato JP Vodovod niti JP Vodovod ima bilo kakve veze sa time.

FOTO: www.mc.rs

Nije li to očigledan dokaz dogovora da posao dobije unapred poznati ponudjač?

– Uslovi za učešće u ovom postupku javne nabavke nisu bili specifični, javila su se dva ponuđača, što govori o tome da je omogućena konkurencija i da je sve urađeno u skladu sa zakonom.

Ko je za takvu javnu (namestenu) ponudu odgovoran?

– Navedeni postupak javne nabavke je sproveden u potpunosti u skladu sa zakonom.

Koja je cena radnog sata, a koja za masine koji su angazovani?

– Predmet ove javne nabavke je nabavka usluga na sređivanju gradilišta i prikupljanju podataka na terenu. Naime, JP Vodovod u ovom trenutku ima otvorena gradilišta u Raševici, Drenovcu i Paraćinu na kojima je prema Radnom nalogu br. 11/018 od 01.11.2018. godine angažovan pružalac usluge. Ugovorena cena usluge je za usluge sređivanja gradilišta i prikupljanja podataka na terenu u vrednosti od 369,00 dinara/radni sat, angažovanja građevinske operative po ceni od 1.200,00 din/radni sat kao i angažovanja kamiona po ceni od od 50,00 din/pređeni kilometar (cene su bez PDVa).

Da li su sakrivene cene radnih sata za radnike samo maska za finansiranje partijskih kadrova i izigravanje odluke vlade Srbije o zabrani zaposljavanja u javnom sektoru?

– Sprovođenje navedene nabavke je u potpunosti rezultat potreba Naručioca za ovim uslugama jer u ovom trenutku JP Vodovod ima 49 zaposlenih, a što je skoro duplo manje od potreba JP Vodovod odnosno standarda da na svakih 1.000,00 vodomera ide osam zaposlenih. JP Vodovod ima 12.000 vodomera, što bi značilo da bi trebalo da ima 96 zaposlenih, odnosno sada ima 47 zaposlena manje nego što to standardi i potrebe organizacije posla nalažu. Radovi na održavanju vodovodne mreže su svakodnevni, odnosno gradilišta se otvaraju svakog dana i usled postojanja zakonskih obaveza u vezi zaštite odnosno raščišćavanja gradilišta. Naručilac je sproveo postupak za nabavku usluga na sređivanju gradilišta i prikupljanju podataka na terenu. Sa druge strane, velki broj vodomera kao i svakodnevne promene u statusu korisnika (prodaja nepokretnosti, smrt, izgradnja nepokretnosti…) iziskuju potrebu prikupljanja podataka na terenu radi usklađivanja evidencija o korisnicima u bazi podataka na osnovu koje se izdaju računi za utrošenu vodu i kanalizaciju.

P.J. / embargo.rs