Još jedan prilog „poštenja“ United Group, SBB i Šolaka lično: Na ova pitanja Embarga ne žele da odgovore, a busaju se u korektnost i profesionalnost!?!

Sve što je prokazana i dokazano, nezakonito ova kompanija radila u Srbiji, nije na adekvatan način sankcionisano greškom ( ili namerom) države Srbije!? A, kada su izgubili monopolski položaj u oblasti telekomunikacija i kablovske televizije, „udarili su u kuknjavu i zapomaganje, lažnu frku i tobožnji progon od strane te iste države Srbije“…

I u takvim lažnim okolnostima, antikorupcijski i neprofitni portal Embargo je objavljivao sve ono što je stizalo na adresu redakcije, u formi nekakvih demantija ili bar pokušaja prekrajanja činjenica. Ali, kada je na tu istu mejl adresu, Embargo zatražio od istih, odgovore na najbitnija pitanja iz njihovog dosadašnjeg rada u Srbiji, posebno iz vremena „ drp šumadijskog biznisa“ na štetu države Srbije – tajac. Nema odgovora. Jednostavno se prave blesavi…Navikli ljudi da „ za šaku srebrnjaka“ drže na povodcu srpsku medijsku scenu?!

Uostalom, pročitajte sva pitanja koja smo poslali na njihovu adresu:

PITANJA ZA NADLEŽNE IZ KOMPANIJE UNITED GROUP ILI ZA GOSPODINA ŠOLAKA LIČNO:

Prvi set pitanja:

  1. Gospodine Šolak, kako danas objašnjavate činjenicu da ste biznis sa SBB-om započeli tako što ste neovlašćeno upali u kanalizaciju Pošte Srbije, odnosno Telekoma?
  2. Zašto je bilo neophodno da započinjete biznis nezakonitim radnjama zbog kojih ste trebali da završite u zatvoru?
  3. Kako je moguće da godinama radite na divlje, sve dok niste potpisali ugovor sa Telekomom Srbije?
  4. Znači li to, da ste morali nekoga da podmitite i koga, koji Vam je dozvolio da se ilegalno kačite na kanalizacijonu mrežu Telekoma?
  5. Koliko je to sve koštalo? Mislimo na prećutkivanje na Vaš ilegalni rad u tuđoj mreži?
  6. Zašto ste tek 2003.godine potpisali ugovor sa Telekomom o korišćenju njihove kanalizacione mreže? Zašto baš tada, ako je bila javna tajna da ste njihovu mrežu mnogo ranije uzurpirali…
  7. Osećate li bar malu grižu savesti što ste nezakonito i za džabe koristili državne resurse Srbije i na tome zaradili stotine miliona evra čistog profita?
  8. Čime ste zadužili  

Pre nego što United grupi postavimo pitanja, podsetićemo  Vas  na važeće zakone koje  godinama kršite:

Zakon o elektonskim medijima regulise oblast REEMITOVANJA.U clanu 4,stav 29; REEMITOVANJE OZNAČAVA PREUZIMANJE I ISTOVREMENO EMITOVANJE PROGRAMSKIH SADRZAJA  BEZ MENJANJA,PREKRAJANJA,UBACIVANJA BILO KOJIH DRUGIH SADRZAJA (PRILOZI,RUBRIKE,REKLAME,OGLASI,REPORTAZE).

U članu 46.Zakona o elektonskim medijima: GARATNTUJE SE SLOBODA PRIJEMA I REEMITOVANJA MEDIJSKIH USLUGA IZ DRUGIH DRZAVA,KOJE JE U REPUBLICI SRBiji  ZAJAMČENA POTVRDJENIM MEDJUNARODNIM UGOVORIMA.


Po Zakonu o elekronskim medijima (član 100,stav 14) nadzor nad OPRETAORIMA vrši REM.


U Istom članu- stav 2, piše; OPERATROR JE DUZAN DA DISTRIBUIRA MEDIJSKE USLUGE RADIO ILI TV EMITOVANJA  ISTOVREMENO I U POTPUNOSTI BEZ PROMENA (REEMITUJE).U  u istom clanu, u stavu 14,piše: REGULATOR VRŠI NADZOR I STARA SE O IZVRŠENJU OBAVEZA OPERATORA PROPISANIH ODREDABMA OVOG ČLANA U SARADNJI SA RATELOM.
 Po Zakonu o oglasavanju nadzor nad nad primenom zakona u pogledu oglašavanja vrsi REM (član 74,stav2).

Pitanja su;

1.* Kako je moguce da se na prekograničnim kanalima,čija su sedista u inostranstvu (N1,Sport klub)kontinuirano PREKIDA IZVORNI SIGNAL (koji ide sa mastera iz inostranstva) i ubacuju REKLAME na srpskom jeziku ?

2.*  – da i su N1 i SPORT KLUB  domaci kanali?
– da li N1 i SPORT KLUB imaju dozvolu REM-a?
– da  li N1 i SPORT KLUB  plaćanu nadoknadu za pruzanje medijske usluge REM-u?
– da li su N 1 i SPORT klub  upisani u registar medijiskih usluga?

     – Da li ovi kanali plačaju nadoknadu SOKOJU, OFPS-u.. 

– gde se nalaze masteri ove dve televizije? 

      3. Ako je tačno da su sedista i masteri (početak emitovanja)u Luksenburgu da li se ti programi izvorno emituju u Luksenburgu,na kom jeziku,da li se i u Luksemburgu emituju reklame na srpskom jeziku i da li se takav orginalni program iz Luksemburga distribuira u kablovsku mrezu SBB gde se reemituje ili se on negde (gde) naknadno prekraja?


DAKLE da li  sta su N 1 i SPORT KLUB – domaci kanal ili prekogranični ?
Ako su prekogranični kako je moguce da se  na ovim kanalima (ima ih više) kontinuirano emituju domace rekalme.Takodje, svake večeri iz studija u Beogradu (ulica Z.Djindjica 8) uzivo se emtuju VESTI,kao i drugi prilozi,reportaze,rubrike,emisije…na srpskom jeziku,a radi se o stranim programima.

* da li  je REM izvršio kontrolu i uvid i da li ima vašu pismenu potvrdu da  N1 i SPORT klub  nisu domaci kanali odnosno da su prekogranični ?

Da li je tačno da vaša MARKETINŠKA AGENCIJA – CAS MEDIA prodaje oglasni prostor na televizijama gde je to zakonom zabranjeno ?

– Gde ide novac od reklama za usluge koje se obavljaju u Srbiji,odnosno emituju na prelograničnim kanalima ?
– Da li  se sve emitovane reklame na prekograničnim televizijama  evidentiraju i da li  na njih drzava naplacuje PDV.

  • Da li   se plaćanja vrše i na inostrane račune,a usluge obavljaju u Srbiji ?