IK grada Šapca: 67,24 posto građana zaokružilo DA

Republički referendum, raspisan radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije održan je juče, 16. januara 2022. godine.

Izborna komisija Grada Šapca, na osnovu rezultata obrađenih sa svih 100 glasačkih mesta, utvrdila je rezultate referenduma na teritoriji Grada Šapca.

Od 100.481 glasača upisanog u birački spisak na teritoriji Grada Šapca glasalo je ukupno 40.431 glasač, odnosno 40,24 %, od kojih je važećih bilo 40.041 glasačkih listića.

Od navedenog broja važećih listića (40.041) za ponuđen odgovor “DA” glasalo 27.187 glasača, odnocno 67,24 % , dok je za ponuđen odgovor “NE” glasalo 12.854 glasača, odnosno 31,79 % .

Sva glasačka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova i nije bilo prijavljenih nepravilnosti.