GRADONAČELNIK PAJIĆ POSETIO JKP ,,VODOVOD ŠABAC“

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić danas je posetio JKP ,,Vodovod Šabac” gde je sa direktorom Jovanom Vranešom, inženjerima i stručnim timom razgovarao o stanju u preduzeću i planovima za budućnost. Gradonačelnik Pajić istakao je da vodovod može da se pohvali da je u oblasti vodosnabdevanja ispunio sve zahteve građana i privrede.

,,Ovo javno preduzeće u svojim laboratorijama kontroliše biološki i hemijski kvalitet vode koju naši sugrađani koriste. Potencijali izvorišta i kvalitet pijaće vode su odlični”, rekao je Pajić i dodao da su za naredni period dogovorili obećano širenje kako vodovodne, tako i kanalizacione mreže.

,,Na teritoriji grada Šapca će zahvaljujući podršci države, u okviru projekta ,,Čista Srbija“ do 2025. godine kanalizaciona mreža biti produžena za 150 kilometara, i to 100 kilometara u prigradskim naseljima i 50 na seoskom području. To je velika investicija države i Grad Šabac je svojim projektima uspeo da nadoknadi vreme koje je izgubljeno svih prethodnih godina. U današnje vreme značaj kanalizacije je sve veći jer su pred nama sve zahtevniji ekološki standardi koje je potrebno obezbediti. Za poboljšanje uslova života i rada na selu, kanalizacija je jedan od bitnijih preduslova. Obišli smo i izvorište vode ,,Mali Zabran”, crpnu stanicu ,,Metaloplastika” i Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Oblast ekologije veoma je zastupljena u agendama modernih, evropskih država. Grad Šabac svojim odnosom prema ekologiji, a pre svega prema kvalitetu života svojih sugrađana, teži moderno uređenom gradu – Gradu budućnosti ”, kazao je Pajić.

V.d. direktora JKP ,,Vodovod Šabac” Jovan Vraneš istakao je da mu je drago što je gradonačelnik posetio jedno od najvažnijih komunalnih preduzeća u grada.

,,Dogovorili smo se da zajednički nastupimo u rešavanju svih vizija i poslovnih planova koje naše preduzeće ima. Jedan od prvih je projekat ,,Čista Srbija”, a akcenat smo stavili i na vodosnabdevanje. Pored ovog, koje nam dolazi iz investicionog plana države, iz sopstvenih sredstava i sredstava Grada, radićemo na širenju vodovodne mreže u našem gradu. Dogovorena je strategija o zajedničkom nastupanju, dogovorili smo se da idemo jednim pravim putem. Počinjemo sa studijama, ispitivanjima, izradama generalnih projekata da bismo dobili kompletnu sliku o potrebi vodosnabdevanja i kanalisanja našeg grada”, rekao je Vraneš.