Dosije Haradinaj

Ovaj tekst posvećujem tzv. premijeru Kosova u ostavci i nekadašnjem komandantu tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramušu Haradinaju i prenošenju delova dosijea koje su sastavljali Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bezbednosno-informativa agencija o njegovim zločinima na teritoriji Kosova i Metohije.

Napredovanje Haradinaja u lancu komande tzv. OVK, koji je 1998. godine počeo kao komandant operativne grupe „Dukađin“, bilo je u vezi sa za efikasnošću u etničkom čišćenju Metohije, jer je Haradinaj bio alfa i omega svega što se događalo u Metohiji u ratnom smislu.


“Maja meseca počelo je etničko čišćenje nekih sela. Prvo selo je bilo Glođane, to je njegovo selo iz kojeg je isterano 12 srpskih porodica. Do sredine juna pod komandom Haradinaja etnički je očišćeno četrdesetak sela iz Metohije.


Haradinajeva grupa je počinila strašne zločine u Đakovici, u hotelu „Paštrik“, koji se bukvalno pretvorio u gubilište za Srbe, Rome i Albance, za koje su smatrali da su lojalni Srbiji. Haradinaj se naročito isticao po surovosti. Njegova borba je bila okrenuta prema granici gde su kontrolisali ilegalni uvoz oružja iz Albanije”, navodi se u dosijeu Haradinaja. 
Ramuš (Hiljmija) Haradinaj rođen je 03. jula 1968. godine u selu Glođane, Opština Dečani. Protiv njega podneto je 108 krivičnih prijava, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela terorizam, udruživanje radi neprijateljske delatnosti, kao i zbog ubistva civila. Emigrirao je u Švajcarsku, 1989. godine, a posle toga prijavio se u Legiju stranaca u Francuskoj, 1996. završio je diverzantsko-terorističku obuku. U Albaniji je učestvovao u stvaranju logističkih baza u Kuksu i Tropoji, odakle je zatim sa grupom poverljivih saradnika kontinuirano ubacivao oružje na KiM.
“Sredinom 1997. godine ilegalno je ušao u zemlju i zajedno sa svojom braćom, Dautom i Škeljzenom, organizovao terorističke napade na policijsko odeljenje u selu Rznić, Opština Dečani, i u selu Ponoševac, Opština Đakovica, kao i na izbeglička naselja u Juniku i Babaloću. Početkom 1998. godine u Glođanima je formirao diverzantsko-terorističku grupu, koja je, prema njegovim nalozima, vršila akcije presretanja i zastrašivanja Srba i Albanaca lojalnih Republici Srbiji. Ova grupa je predvođena braćom Haradinaj, u martu 1998. godine, izvršila napad na policijsku patrolu u selu Glođane, u kojem je ubijen Miodrag Otović.


U aprilu iste godine, grupa terorista, na čelu sa Ramušom Haradinajem, u Glođanima je formirala štab OVK za Metohiju, a za članove štaba određena su njegova braća Daut i Škeljzen, zatim Hiljmija Haradinaj, Faton Mehmetaj, Rasim Haradinaj, Fadilj Nimonaj, Malić Ndrecaj i drugi, a sam Ramuš se angažovao na omasovljavanju članstva i formiranju lokalnih štabova na celom području Dečana i Đakovice. Istovremeno, na njegovu inicijativu, formirana je i specijalna jedinica OVK u Glođanima, pod nazivom „Crni orlovi“, čiji je komandant postao Idriz Baljaj, zvani „Toger“. Pod rukovodstvom Ramuša Haradinaja „Crni orlovi“ su kidnapovali i na brutalan način ubili više desetina srpskih civila, a jedan broj leševa pronađen je u Radonjićkom jezeru i seoskim bunarima u Opštini Dečani.Posle formiranja tzv. Kosovskog zaštitnog korupusa (KZK), Haradinaj je imenovan za zamenika komandanta KZK Agima Čekua. Krajem 2000. godine napustio je KZK i formirao partiju ABK. Da bi sačuvao svoj uticaj u KZK, izdejstvovao je da za komandanta 3. RTG KZK bude postavljen njegov brat Daut, koji vrši likvidaciju Ramušovih političkih protivnika. Takođe, Haradinaj ima bliske veze i u strukturi KPS, s obzirom na to da je veliki broj policajaca i starešina ove formacije bio aktivan u OVK, u vreme kada je Haradinaj bio komandant Glavnog štaba OVK za Metohiju.


Ramuš Haradinaj je najuticajnija kriminalna ličnost u oblasti Metohije, na području Peći, Dečana i Đakovice. U saradnji sa Ekremom Lukom i Naserom Keljmendijem, stvorio je kriminalnu organizaciju koja kontroliše organizovani šverc droge, cigareta, nafte, naftnih derivata, oružja, vozila i dr. Njegove bliske veze, Isa Baljaj, Arton Toljaj, Avdulj Muškolji i Alji Haskaj, svi iz Dečana, u kontaktu su sa pripadnicima mafije u Albaniji.


Njegovo teško ranjavanje, 7. jula 2000. godine, u selu Strelci, u zapadnom delu KiM, rezultat je međumafijaškog sukoba između grupa koje pripadaju Hašimu Tačiju i Haradinaju i porodice Musaj. Pre i posle toga desio se veliki broj ubistava, kao posledice krvne osvete među zavađenim klanovima.
U januaru 2003. godine Haradinaj je organizovao ubistvo Tahuira Zemaja, komandanta FARK-a, njegovog sina Enisa i bratanca Hisena, na putu Priština-Peć, u blizini tamošnjeg drvnog kombinata, s obzirom na to da je Zemaj trebalo da bude krunski svedok u postupku protiv Dauta Haradinaja i njega.


Po nalogu Ramuša Haradinaja, Malić Ndrecaj je upućen na područje Vitine, radi organizovanja terorističke ANA, što svedoči o Haradinajevoj umešanosti i u zbivanja na jugu Srbije. Posebno je bio aktivan u nabavci oružja i tajnoj obuci terorista iz ove oblasti, organizovanoj u selima duž administrativne granice. Suđeno mu je u Haškom tribunalu, gde je oslobođen krivice za ratne zločine“, navodi se u dosijeu.

Na osnovu svih ovih podataka zaključuje se da postoje dokazi da je Ramuš Haradinaj zločinac koji treba da odgovara u skladu sa zakonom.

Nadamo se da će pravda pobediti i da će dobiti zasluženu kaznu.

Dr Uglješa Mrdić

23. jul 2019. godine