Direktor EPS-a i predsednik opštine Mali Zvornik obišli revitalizovana postrojenja HE „Zvornik“

Direktor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ (EPS), Milorad Grčić, prilikom boravka u Malom Zvorniku i obilaska revitalizovanih postrojenja Hidroelektrane „Zvornik“ u četvrtak, 05. avgusta, rekao je da je HE „Zvornik“ možda najveći dragulj koji posle modernizacije, u koju je uloženo 65 miliona evra, radi sa kapacitetom većim za 30,3 megavata i ispunjava sve ekološke standarde u zaštiti Drine.

On je ocenio da je svaki izgrađeni proizvodni objekat važan za stabilnost elektroenergetskog snabdevanja Srbije.

„Objekat je možda jedan od najboljih primera za ono što uporno potenciram da je politika Aleksandra Vučića da sve što imamo moramo da obnovimo, sačuvamo i modernizujemo kako bi moglo da radi najmanje još toliko vremena koliko je radilo. A pored toga da gradimo nove kapacitete, da se prilagođavamo novim potrebama, rastu privrede i potreba stanovništva“, rekao je on.

Podsetio je na istorijat HE „Zvornik“ koja je u radu već 65 godina, a na čijoj izgradnji koja je počela 1948. godine je stradalo 39 ljudi.

Naveo je da je obnavljenje HE „Zvornik“ počelo 2016. godine i to iz KFW kredita, te da je tada projekta modernizacije izvađen iz fioke u kojoj je do tada bio.

Grčić je naglasio da su 18 miliona od 65 miliona evra koliko je koštala modernizacija, realizovale domaće firme.

„Srpski dragulj, firma Mihajlo Pupin radila je ceo upravljački sistem HE. Svidelo se to nekom ili ne, na TENT-u neke upravljačke sisteme je radio Mihajlo Pupin, a neke Simens. Izvanredni su i jedni i drugi, ali ljudi koji rade na komandama bloka koje je modernizovao Pupin tvrde da oni bolje rade nego Simens“, rekao je on.

Kako je naveo, HE „Zvornik“ danas zadovoljava sve ekološke parametre bilo evropske ili svetske.

„Ugrađeni su samopodmazujući ležajevi što Drinu čini zaštićenijom, a umesto nekih ulja se koristi demineralizovana voda. U cilju zašite reke urađeni su i neki kanali koji ranije nisu postojali“, rekao je on.

Modernizacijom radni vek HE „Zvornik“ produžen je za najmanje 40 godina koliko se navodi u projektima, a Grčić je naglasio da radni vek može biti i duži te da to zavisi kako se postrojenje bude održavalo i čuvalo.

Sa Grčićem na postrojenju juče su boravili i rudari iz Kolubare koji su želi da vide rad ove hidroelektrane i uporede to sa radom termoelektrana.

Predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, zahvalio je EPS-u, Vladi Srbije i predsedniku Vučiću na uloženim naporima i odluci da se kroz modernizaciju HE ulože velika sredstva na prostoru opštine.

„Mali Zvornik je devastirana opština i ovo mnogo znači. Značajna sredstva se odavde i preko poreza slivaju u opštinski budžet, ali modernizacija omogućava na neki način svima koji su do sada radili da znaju da će i ostati, kao i mogućnost novog zapošljavanja mladih novih kadrova koji bi ostali u Malom Zvorniku“, rekao je on.

Jevtić je istakao odličnu saradnju sa EPS-om i rekao da će Grčićevu posetu iskoristiti za razgovor o nekim nadležnostima oko Drine, jer u Malom Zvorniku nedavno otvoren inovativni centar koji će se baviti i ekologijom.

„Imamo dobre, super, odlične odnose pa uopšte ne sumnjam da ćemo na obostrano zadovoljstvo sve to rešiti“, rekao je on.

Realizacijom Projekta „Revitalizacija HE Zvornik“ doprineto je većoj proizvodnji električne energije, manjim troškovima održavanja i produžen je životni vek ove hidroelektrane, za novih 40 godina.

Nakon izvršene revitalizacije, ostvareno je povećanje instalisane snage na novim agregatima za 30%, odnosno snaga „na pragu“uvećana je sa 92 MW na 122,3 MW.

Ovo je ostavareno sveobuhvatnim radovima čiji rezultat su nove turbine većeg prečnika radnog kola, koje rade sa znatno većim protocima vode i znatno višim stepenom korisnosti, a prokopavanjem rečnog korita nizvodno od brane ostvareno je i povećanje neto pada.

Unapređena je i efikasnost na novim generatorima i blok-transformatorima.

Praktično, unapređenja su izvršena u svim segmentima gde je to moguće na jednoj hidroelektrani, čime su iskorišćeni maksimalni benefiti koji mogu da se ostvare kada su u pitanju projekti revitalizacije postojećih hidroelektrana.

Implementirana su najsavremenija tehnička rešenja u ovoj tehničkoj oblasti čime je unapređen i ekološki aspekt sa stanovišta zaštite reke Drine.

Naime, novim konstruktivnim rešenjima biće sprečeno zagađenje reke Drine koje bi se desilo u slučaju curenja turbinskog ulja ili masti u rečni tok.

Trenutno su aktuelne završne aktivnosti na projektu „Revitalizacija HE Zvornik“: finalizacija tehničke dokumentacije, nakon čega će Izvođaču, Voith Hydro iz Austrije, biti izdate Potvrde o dobrom izvršenju posla (Perormance Certifikates).

Revitalizovani agregati sa pomoćnim sistemima, novim razvodnim postrojenjima, blok-transformatorima i novim sistemom upravljanja, shodno ugovoru, puštani su u rad i komercijalnu upotrebu sukcesivno u periodu od decembra 2016. do januara 2020. godine, pri čemu su do sada proizveli više od milion i sedam stotina dvadeset MWh električne energije.

Pri ovome, u više navrata, obarani su rekordi u dnevnoj i mesečnoj proizvodnji električne energije.

Realizacija projekta odvija se iz Zajma banke za obnovu i razvoj Savezne Republike Nemačke (KfW).

Ukupna vrednost kreditnog aranžmana iznosi 70.000.000 evra, a ukupan iznos angažovanih sredstava je 65.274.198 evra.

Ljiljana Ristanović

Akcebet
- Restbet - Trendbet