Delegacija opštine Bogatić u poseti Geotoplani Simbah-Braunau Termal 2

Delegacija opštine Bogatić, koju je predvodio predsednik Opštine Nenad Beserovac i Rudarsko-geološkog fakulteta Beograd, na čelu sa prof.dr. Dejanom Milenićem, u organizaciji Kompanije „Rehau“ – reginalni centar za Jugoistočnu Evropu u Beču, koju su predstavljali Kristijan Mracek, rukovodilac sektora predizolovanih cevnih sistema i obnovljivih izvora energijekompanije „Rehau Austrija“ i Dušan Todorović, direktor „Rehau Srbija“, posetili su 11. decembra, Geotoplanu Simbah-Braunau Termal 2, koja se nalazi na Nemačko-Austrijskoj granici u Nemačkom delu teritorije, a koja je izgrađena i puštena u rad 2000. godine u okviru projekta prekogranične saradnje dve države. Studijska poseta je upriličena u cilju upoznavanja partnera, sa mogućnostima iskorišćenja hidrogeotermalnih potencijala za zagrevanje stanovništva u naseljenom mestu Bogatić.

Inače Geotoplana Simbah-Braunau Termal 2, zauzima prostor oko jednog hektara, a na istoj parceli su dva bunara, eksploatacioni iz koga se eksploatiše termalna voda temperature 80 stepeni, sa samoizlivom od 30 l/s, koji se uz pomoć potapajućih pumpi, koje se nalaze na 200m dubine, podiže na 90 l/s i upojni u koji se iskorišćena voda pod pritiskom od 9 bara, vraća u zemlju. Toplana 80% energije proizvodi iz geotermalnog potencijala, a ostalih 20% iz gasa i isporučuje je za 860 kupaca, što stanovništvu, što privredi, što javnim ustanovama, u dva grada. Dužina mreže je oko 42km, a za projektovanje i izgradnju bile su potrebne 4 godine.Čitava investicija sa projektovanjem, bušenjem dva bunara, na dubinu preko 1.800m, izgradnja toplane i mreže je koštala 24 miliona eura.

„Veoma smo zadovoljni onim što smo danas videli, jer potvrđuje da naša želja i ideja da zagrejemo čitavo naselje Bogatić sa izvorišta BB-2, nije nerealna i da najavljujući drugu fazu iskorišćenja geotermalnih potencijala, nismo pravili marketing, već realno sagledali mogućnosti. Mi smo već krenuli u neke, da ih tako nazovem pripremne radnje i od Ministarstva rudarstva i energetike, dobili Rešenje o istražnom pravu za bušotinu BB-2(br.rešenja 310-02-00891/2019-02 od 03.10.2019.godine), a sledeći korak je overa rezervi, odnosno izrada Elaborata, nakon jednogodišnjih svakodnevnih merenja temperature, pritiska i nivoa vode, kao i četiri velike analize u četiri godišnja doba, što je uslov za dobijanje Eksploatacionog prava. Naravno, sa fakultetom ćemo izraditi Studiju mogućnosti, koja treba da potvrdi opravdanost i procenu vrednosti projekta, a od naših partnera iz „Rehaua“ smo dobili obećanje, da će za potrebe izrade studije, za potrebe opštine Bogatić, bez nadoknade izvršiti hidrauličke proračune. Verujem da ćemo sredstva za realizaciju ovog projekta obezbediti iz domaćih i inostranih fondova ili uz pomoć privatnih partnera, obzirom da je pretpostavka da u odnosu na dužinu mreže (oko 20km) i bušotine, koja već postoji, troškovi biti neuporedivo manji, nego pri izgradnji toplane, koju smo imali priliku da posetimo“, izjavio je Nenad Beserovac, predsednik opštine Bogatić. Prof.dr. Dejan Milenić istakao je da na osnovu statističkih podataka, koje je njegov tim već prikupio na terenu, vezano za broj potrošača, prosečnu kvadraturu i energetsku efikasnost objekata, površinu i gustinu naseljenog mesta Bogatić i potencijal od preko 10 megavata koji je na raspolaganju iz bušotina BB-2 (8) i neiskorišćne energije iz BB-1 (preko 2), postoji dovoljna količina energije da se podmiri zagrevanje čitavog naselja.

INFO 24