Da li je ovo moguće da radi čovek koji sebe naziva demokratom?

Twitter uporedio članove Srpske napredne stranke sa članstvom fašističke Nemačke odnosno sa članovima zloglasnog nacističkog pokreta predvođenog Adolfom Hitlerom, pri tom upotrebivši fašističke simbole, poput “svastike”, čime je, između ostalog, postupio i suprotno članu 6. Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija ili udurženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja.

embargo.rs