Crkva Svetih Petra i Pavla u Glogovcu

Crkva svetih Petra i Pavla u Glogovcu, naseljenom mestu na teritoriji opštine Bogatić, sagrađena je 1927. godine i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Crkva je sagrađena u duhu moravske arhitekture. Njena osnova je u obliku trikonhosa sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i pravougaonim plitkim konhama na bočnim zidovima. Glavni zalazni portal je uz zapadni traver. Na preseku podužnog broda i bočnih pravaca preko sistema lukova i pandatifa uzdiže se ortogonalna kupola.

Crkva je zidana od tvrdog materijala opeke i kamena sa malterisanim i belo okrečenim fasadama. Ukrašena je nizom reljefnih elemenata građenih u duhu moravske srednjovekovne arhitekture. Ovaj ukras naročito je bogat na zapadnoj fasadi, ali i iznad ulaznog portala, dovratnici, arhitrov, lučna arhivolta, stilizovana rozeta i kordonski venac. Crkva je skladna građevina elegantnog oblika ukrašena nizom reljefnih elemenata izuzetnih umetničkih vrednosti.

Interesantan detalj na crkvi je spomenik trgovcu iz Crne Bare  Panteliji Gligoriću, u zidu na istočnoj strani crkve. On je, prema usmenom predanju,  sa Simom Katićem (Prekodrinac), Nikolom i Dimitrijem Milosavljevićem i još nekoliko ljudi iz Badovinaca, u Glogovac preneo delove crnobarske crkve koju su Turci 1817. godine srušili, a koja se nalazila u Crkvinama (između Crne Bare, Salaša Crnobarskog i Glogovca).

Spomenik je, kako piše, podigao sin Milan 1862. godine, dve godine nakon što je Pantelija umro. Na spomeniku je uklesano „Rađamo se da mremo, a mremo da živimo“.

Peta je po redu crkva koja je građena na ovom lokalitetu. Izuzetnu umetničku vrednost ima ikonostas ovog hrama koji je izradio Stevan Todorović, a prenet je iz prethodne crkve. Veliku umetničku vrednost imaju i tri sačuvane ikone iz prve crkve na teritoriji Mačve.

Hram je spomenik kulture, stavljen pod zaštitu države.

„Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je sredstvima opštine Bogatić,  u okviru projekta „Kulturno blago u srcu Mačve“  za 2021. godinu.

Stavovo izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.