Palata pravde

Građani Srbije zaslužuju pravdu. Bez pravde nema ni prava. Krajem prošle nedelje bio sam svedok divnog…