Vojna sila

Srbija je postala najveća vojna sila u regionu. Kao što je nekada Jugoslovenska narodna armija (JNA) bila četvrta vojna sila Evrope i vojni lider na Balkanu, sada se Srbija razvija

News Detail

Sitno pismo, sitnog političara, nekog Zelenovića, koga je “Don” Dušan Petrović “na bućkalo izvadio iz poplava” …

U Srbiji samo se dva zanimanja ne odbijaju: mesto fudbalskog selektora i predsednika države! To svi Srbi misle da bi mogli uspešno da obavljaju. Možda. Ali, onaj koji danima javno

News Detail