Da je Marko Kraljević živ – ne bi orao drumove, nego bi na njima zidao zgrade, kao „neki“ na Kraljevom trgu u srcu Zlatibora!?

Da je na Zlatiboru odavno zgažena granica dobrog ukusa zbog alavih interesa, ima mnogo dokaza, na koju god stranu da se okrenete na ovoj sada već poprilično urbanoj planinskoj lepotici

News Detail

Sveti Vasilije

Sveti Vasilije Ostroški je svakako jedan od najvećih srpskih svetaca. Nedavno sam bio u poseti manastiru Ostrog da se poklonim ovom velikom svecu. Još uvek mi je u mislima događaj

News Detail